Mūsdienās cilvēki arvien biežāk maina savu dzīvesvietu, cits pārceļas no vienas pilsētas daļas uz otru, cits no vienas pilsētas uz otru. Bet vai Tu zināji, ka Latvijā ir likums, kas nosaka, ka Tev ir pienākums mēneša laikā, kopš Tu pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt savu dzīvesvietu? Dzīvesvietas deklarāciju Latvijā regulē Dzīvesvietas deklarēšanas likums.

Deklarēt dzīvesvietu var:

  1. klātienē tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta (maksas, šobrīd 3,00 Ls);
  2. elektroniski portālā www.latvija.lv (bez maksas).

 Šoreiz par deklarēšanos elektroniski!

Vajadzīgs

Dators, interneta pieslēgums, kāda no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecība (eID), vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte.

 1.solis

Dzīvesvietas deklarēšana www.latvija.lv – 5 minūtēs un bez maksas

Lai uzsāktu pakalpojumu, portālā www.latvija.lv ir jāautentificējas ar kādu no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecību (eID), vai LVRTC izsniegtu droša e-paraksta viedkarti, jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, jānorāda kontaktinformācija.

2.solis

Jānorāda persona, kurai vēlies deklarēt dzīvesvietu un tiesisko pamatu. Elektroniski var deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Jāspiež poga „Izveidot jaunu adresi” – jāieraksta lodziņos jaunā adrese, kuru vēlies deklarēt, un spied pogu „Meklēt”. Kad adrese Valsts adrešu reģistrā ir atrasta, tad jāklikšķina uz tās virsū. Ja esi norādījis adresi Rīgā, tad izvēlies priekšpilsētu vai rajonu. Sava izvēle jāapstiprina.

3.solis

Tev ir iespēja uzreiz norādīt arī papildu adreses, piemēram, ja vasarā Tu plāno ilgāk kā mēnesi dzīvot citā vietā. Veido atkal „Jaunu adresi”, tikai šoreiz Tev parādīsies papildlauks, kurā var norādīt laika periodu, kad Tu papildu adresē uzturēsies, pārējo jāaizpilda tāpat kā iepriekšējā solī. Papildu adreses var veidot uzreiz vairākas.

4.solis

Kad esi sarakstījis visas adreses, spied pogu  „Deklarēt”, pēc kuras nospiešanas tiek attēlota saite, ar kuru var atvērt datni ar sagatavoto deklarāciju. Pārbaudi deklarācijā iekļauto datu pareizību! Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Tavs iesniegtais dokuments vairs elektroniski nebūs pieejams. Ja vēlies dokumentu saglabāt, tad atvērtajā datnē spied „Save as” un dokumentu saglabā savā izvēlētajā datu nesējā.

Pēc pogas „Iesniegt” nospiešanas, ievadītie dati tiek nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un ziņas tiek automātiski aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

5.solis

Ja vēlies izdeklarēt kādu personu, kas bez tiesiskā pamata deklarējusi savu dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā, lasi pamācību „Kā elektroniski anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi?”.

Ja vēlies pārliecināties:

  1. par savu deklarēto dzīvesvietu, tad lasi pamācību „Kā elektroniski uzzināt, kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese?”;
  2. kas ir deklarējis dzīvesvietu Tavā īpašumā, lasi pamācību „Kas dzīvo manā mājiņā jeb kā elektroniski uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?”;
  3. citas personas deklarēto dzīvesvietas adresi, lasi pamācību „Kā elektroniski pārbaudīt citas personas deklarētās dzīvesvietas adresi?”.
Piezīmes

Pamācība, kā elektroniski deklarēt savu dzīvesvietu ir pieejama arī video veidā Youtube.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes forums “Dzīvesvietas deklarēšana”.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186. panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem.

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!
Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!