Plānojot uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, ņem vērā, ka Latvijas likumdošana nosaka, ka katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Vajadzīgs


Dators, interneta pieslēgums, internetbankas pieslēgums vai personas apliecība (eID), vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais drošs elektroniskais paraksts.

 1.solis


Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajam, gadījumā, ja persona un tās nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, lai tā būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

2.solis


Lai paziņotu PMLP savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, autentificējies portālā www.latvija.lv ar kādu no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecību (eID) vai LVRTC izsniegtu droša e-paraksta viedkarti un izvēlies PMLP e-pakalpojumu „Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs”.

Ja Tev nav personas apliecība (eID) vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, tad sagatavo iesniegumu brīvā formā, iekļaujot tajā norādi par jauno dzīvesvietu ārzemēs un e-pasta adresi, kur nosūtīt aktualizēto informāciju, paraksti iesniegumu ar virtuālo drošu elektronisko parakstu un nosūti uz PMLP oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

Piezīmes


Pēc iesnieguma saņemšanas, PMLP aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un nosūta informāciju par veiktajām izmaiņām uz iesniegumā vai vēstulē norādīto e-pastu. Par jaunās adreses veiksmīgu reģistrāciju vari pārliecināties, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” (lasi vairāk pamācībā „Kā elektroniski uzzināt, kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese?”).

 Brīdinājums


Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstīs, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to, personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, laitāanulētuziņas par tāsdeklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

3.solis


Ja Tu plāno uzturēties ārpus Latvijas mazāk kā sešus mēnešus, tad, lai tiktu nodrošināta konsulārā palīdzības sniegšana ekstremālās situācijās, ir nepieciešams reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā (lasi vairāk pamācībā „Kur elektroniski paziņot, ka dodos ārpus Latvijas?”).

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!