Kā elektroniski anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi?

Latvijas dzīvesvietas deklarēšanas sistēma ļauj ikvienam vienkāršoti deklarēt savu faktisko dzīvesvietu, taču gadās, ka šo vienkāršoto procedūru kāds savā labā izmanto negodprātīgi. Šajā pamācībā aprakstīts, kā elektroniski iespējams izdeklarēt kādu personu, kas bez tiesiskā pamata deklarējusi savu dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā. Kā arī uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu tavā īpašumā.

[alert-note] Vajadzīgs[/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, kāda no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecība (eID), vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais drošs elektroniskais paraksts.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Lai iegūtu informāciju par Tev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un tajā deklarētajām personām, autentificējies ar internetbankas starpniecību vai personas apliecību (eID) vai LVRTC izsniegtu droša e-paraksta viedkarti portālā www.latvija.lv un izvēlies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētas personas”.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Ja konstatē, ka kāds bez tiesiskā pamata ir deklarējis savu dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā, elektroniski sagatavo iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, iesniegumā norādot, kādas pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijai tas adresēts, un pēc iespējas detalizētāku informāciju, kas palīdzētu pieņemt galējo lēmumu:

  • iesniedzēja tiesisko pamatojumu uzturēties deklarētajā dzīvesvietā;
  • personas (kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā) vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • adresi, no kuras, vēlas izdeklarēt kādu personu;
  • pamatojumu*, kāpēc vēlas izdeklarēt.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu, ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu tiek anulētas, ja: 1) persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas vai 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Iesniegumā norādi kādu no šiem pamatojumiem, lai paātrinātu lēmuma pieņemšanas procesu.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Paraksti iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūti attiecīgajai pašvaldībai pēc īpašuma atrašanās vietas uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi. Skaties pamācību „Kā oficiāli sazināties ar iestādi, izmantojot datoru un internetu?”.

[divider]

Piezīmes

  • Elektroniski parakstītu iesniegumu Rīgas pašvaldībai iespējams nosūtīt tiešsaistē Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā, autorizējoties ar internetbankas starpniecību, vai personas apliecību (eID), vai LVRTC izsniegtu droša e-paraksta viedkarti, vai Apmeklētāju pieņemšanas centra izsniegtu lietotājvārdu un paroli. Iesniegumu vari nosūtīt izmantojot portālā piedāvāto e-pakalpojumu „Edoc iesniegšana”.
  • Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija veic pārbaudi un ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

[alert-success] 4.solis [/alert-success]

Ja pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija pieņem lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, fakts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

[divider]

Piezīme

Pārliecināties par to, vai ziņas par Tavu īpašumu Iedzīvotāju reģistrā tika aktualizētas atbilstoši prasītajam, vari 1.solī aprakstītajā e-pakalpojumā..

Saistītās pamācības:

5 Replies to “Kā elektroniski anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.