Kā elektroniski reģistrēt VID nodokļu maksātāju un tā struktūrvienību?

Ja Tu ražo un pārdod kādu preci vai sniedz pakalpojumu un par to saņem atlīdzību, tā ir uzskatāma par saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē. Ne vienmēr ir nepieciešams dibināt uzņēmumu. Virknē gadījumu būs pietiekami piereģistrēties tikai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Kam?
Būs pietiekami reģistrēties tikai Valsts ieņēmumu dienestā:vid-logo

1. fiziskām personām*:

  • kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību;
  • kuras veic saimniecisko darbību;
  • darba devējiem, pašnodarbinātajiem (individuālā darba veicējiem, prakses ārstiem, prakses farmaceitiem, prakses veterinārārstiem, zemnieka un zvejnieka saimniecības īpašniekam) u.c., kas minētas likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

2. šādām juridiskām personām un citām personām:

  • no budžeta finansētām institūcijām;
  • ārvalstu diplomātiskām un konsulārām pārstāvniecībām;
  • zvērinātu advokātu birojiem;
  • zvērinātu notāru prakses vietām;
  • nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgām pārstāvniecībām;

3. nodokļu maksātāju struktūrvienībām.

* Gadījumā, ja fiziskās personas saimnieciskās darbības gada apgrozījums pārsniedz 200 000 latu vai arī gada apgrozījums no fiziskās personas veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 20 000 latu un minētā persona savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā 5 darbiniekus, tad, saskaņā ar Komerclikumu, tai ir jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrāindividuālajam komersantam (skatīt pamācību „Kā elektroniski reģistrēt komersantu?”).

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, personas apliecība (eID) vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte vai virtuālais e-paraksts.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Persona, kas, uzsākot saimniecisko darbību, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, aizpilda pieteikumu reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Lai paredzētos reģistrācijas dokumentus (skatīties noteikumos atkarībā no saimnieciskās darbības veida) VID varētu iesniegt elektroniski, šos dokumentus sagatavo kā skenētus dokumentus.

Ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona, ir jāsagatavo arī pilnvara. Pilnvaru ar elektronisko parakstu paraksta pilnvaras izdevējs un ir atbildīgs par tā sniegto ziņu patiesumu (skatīt pamācību „Kā es elektroniski varu pilnvarot citu personu?”).

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Persona (vai pilnvarotā persona) paraksta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, pievieno reģistrācijas dokumentus (skenētus) un pilnvarojumu (ja nepieciešams) un nosūta uz VID oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv

vai

ja nodokļu maksātājs ir reģistrēts kā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) klients, tad pieteikumu struktūrvienības reģistrācijai var iesniegt, izmantojot VID EDS. Šajā gadījumā nodokļu maksātājs, VID EDS sistēmā izvēloties nestrukturēto dokumentu “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”, pievieno tam aizpildītu pieteikumu struktūrvienības reģistrācijai un nosūta VID.

[alert-success]Piezīmes[/alert-success]

Nodokļu maksātājiem VID jāreģistrējas  Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” noteiktajos termiņos.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.