Kā saņemt elektronisku pilnvarojumu apliecinošu dokumentu?

Iedomājies situāciju – Tev steidzami jāierodas un jāpārstāv savas intereses citā Latvijas pilsētā, piemēram, attiecīgās pilsētas iestāde informē, ka steidzami jāveic zemes robežu novērtēšanas darbi. Diemžēl Tu pats nevari ierasties, jo tuvākajās dienās darbā ir svarīgas tikšanās, kurās piedalīšanās ir obligāta. Risinājums – pilnvarot attiecīgajā darbībā rīkoties citu personu.

[alert-success] Informācijai  [/alert-success]

Zvērināts notārs notariālo aktu grāmatas izrakstu (pilnvaras atvasinājumu) var izsniegt gan izdrukas veidā, gan elektroniski.

[alert-success] Pilnvaras izdošana [/alert-success]

Pilnvaras izdošanai personai ir jāvēršas pie zvērināta notāra, līdzi ņemot savu pasi un pilnvarnieka datus. Pēc pilnvaras apliecināšanas zvērināts notārs var izdot elektronisku notariālo aktu grāmatas izrakstu (pilnvaras atvasinājumu) un, piemēram, nosūtīt to pilnvaras devējam uz e-pastu vai iekopēt to zibatmiņā.

Elektronisku dokumentu zvērināts notārs apliecina ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu, kas ir pielīdzināms zvērināta notāra pašrocīgam parakstam un zīmoga nospiedumam.

Šādu – elektroniski parakstītu izrakstu, var iesniegt jebkurā Latvijas iestādē, un tam nav nepieciešami vairāki eksemplāri, pietiek ar vienu.

Civillikumā pilnvarojuma noteikumi ietverti astoņpadsmitās nodaļas pirmajā apakšnodaļā.

[alert-success] Pilnvarojuma nosūtīšana [/alert-success]

Elektroniskais izraksts elektroniski jānosūta iestādei, kura Tevi lūgusi ierasties, piemēram, nosūtot uz iestādes kontaktpersonas e-pasta adresi. Arī persona, kuru Tu esi pilnvarojis, elektronisko izrakstu var saglabāt datu nesējā un nepieciešamības gadījumā iesniegt.

[alert-success] Piezīmes[/alert-success]

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

9 Replies to “Kā saņemt elektronisku pilnvarojumu apliecinošu dokumentu?”

    1. To, ka iestādēm elektroniskie dokumenti ir jāpieņem nosaka Elektronisko dokumentu likums un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473.
      Sazvanījos ar dažādām iestādēm un man atbildēja, ka šāda veida dokumentus pieņem.

  1. kā ir ar bankām?
    kādu laiku atpakaļ mana mamma uzrakstīja pilnvaru savai māsai, ka viņa tiek klāt viņas kontam… itkā bankas ņēma pretī pilnvaru. tā gan bija ar notāru. diez kā ir ar šitādam elektro-pilnvarām?

    1. Patreiz komersantiem nav pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus (tāds attiecas tikai uz valsts un pašvaldību iestādēm), taču tā būtu tikai normāla labā prakse, ka komersanti (tai skaitā bankas) elektroniskos dokumentus pieņemtu līdzvērtīgi kā papīra dokumentus. Attiecībā uz "elektropilvaru" – šajā gadījumā pamācībā minētā pilnvara, lai arī elektroniska, ir tādā pat statusā, kā notariāli apliecināta papīra pilnvara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.