Kā elektroniski nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vispirms ir jādodas pie sava ģimenes/ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā medicīniskās izmeklēšanas un ārstēšanas rezultātus, izlems par cilvēka nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļu (VDEAVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Invaliditātes ekspertīzes laikā tiek lemts vai cilvēkam noteikt invaliditāti.
Pamats invaliditātes ekspertīzei ir personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegums un ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts “Nosūtījums uz VDEAVK”.
Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad pieņemts iesniegums par invaliditātes noteikšanu, bet invaliditātes termiņš beidzas tajā datumā, līdz kuram noteikta invaliditāte.
Šajā pamācībā pastāstīšu kā šo pieteikumu un saistītos dokumentus var iesniegt elektroniski un kur elektroniski apskatīties ar sevi saistītu informāciju par invaliditātes ekspertīzes lēmumiem, atzinumiem utt.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, kāda no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecība (eID) vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]
Ir jāautentificējas portālā www.latvija.lv un jāizvēlas e-pakalpojums „Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”. E-pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi, iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.

Šajā pakalpojumā kopā ar iesniegumu ir iespējams pievienot arī skanētus medicīnas izmeklēšanas rezultātus, pievienot rentgena izmeklējumus, ģimenes ārsta izsniegtu nosūtījumu* utt.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]
E-pakalpojums „Mani dati VDEĀVK” paredzēts personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu VDEĀVK invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, par sevi VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā uzkrātās informācijas noskaidrošanai. VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā ir uzkrāti dati par personu invaliditātes statusu sākot ar 1998.gadu.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]
Ja vēlies ekspertīzes lēmumu apstrīdēt, tad izmanto e-pakalpojumu „Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai”. E-pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt VDEĀVK iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai

[alert-success] Piezīmes[/alert-success]

*Arī personas ģimenes ārsts, kas reģistrēts Nacionālā veselības dienesta uzturētajā ģimenes ārstu reģistrā, izmantojot e-pakalpojumu „Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK” var iesniegt sava pacienta nosūtījumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK.

Kā arī izmantojot e-pakalpojumu „Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK” pārraudzīt saviem pacientiem veiktajās VDEĀVK invaliditātes ekspertīzēs pieņemtos lēmumus.

Lasi vairāk Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas tīmekļa vietnē.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.