Kas ir elektroniskais paraksts?

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar valsts iestādēm un pašvaldībām, elektronisko pakalpojumu lietojamību, Latvijā iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja rokas paraksta vietā izmantot elektronisko parakstu (e-parakstu).

Līdzīgi e-parakstu var izmantot arī darījumiem juridisko personu starpā, piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai. Bez tam, uzņēmēji ar e-paraksta viedkartēm un/vai personas apliecību (eID) var veidot klientu autentifikācijas risinājumus savās interneta vietnēs.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

dators, interneta pieslēgums, personas apliecība (eID) vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais e-paraksts, viedkaršu lasītājs, atbilstoša programmatūra (bez maksas pieejama portālā www.eparaksts.lv, katram e-paraksta nesējam atbilstošās sadaļas apakšsadaļā „Lejupielādes”). Virtuālajam e-parakstam viedkaršu lasītājs un programmatūra nav nepieciešama.

[alert-success] Kas ir e-paraksts? [/alert-success]

 • E-paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.).
 • E-paraksts ir pases ekvivalents elektroniskā formātā un apliecina tā piederību konkrētai fiziskai personai. Fiziska persona var pārstāvēt juridisku personu.
 • E-paraksts ir cilvēka individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kuram ir juridisks spēks. Ar to cilvēks paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules u.c. Parakstot dokumentu, e-paraksta lietotājs piekrīt tā saturam un apliecina savu gribu. E-parakstu var lietot tikai tā īpašnieks.
 • Ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra parakstītam dokumentam. To nosaka likumdošana. Pie tam e-parakstu noviltot ir nesalīdzināmi grūtāk kā ar roku rakstītu.
 • Svarīgi! E-parakstītam dokumentam ir juridisks spēks tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā!
 • E-paraksta izmantošana nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti.
 • Kopā ar e-parakstu, komunikācijā ar valsts un pašvaldību iestādēm, atbilstoši likumdošanai ir jālieto laika zīmogs, kas elektroniski fiksē un apliecina konkrētu dokumenta parakstīšanas laiku. Citu dokumentu parakstīšanai laika zīmoga lietošana ir brīvprātīga. Virtuālajā e-parakstā laika zīmogs ir jau iekļauts parakstā.
 • Vairāk par to, kas ir e-paraksts varat lasīt šeit.

[alert-success] Kur lietot e-parakstu? [/alert-success]

 • Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Visa veida dokumentu parakstīšanai, kas paredzēti iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs. Elektronisko dokumentu likumā noteikts, ka visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus. Lasīt vairāk
 • Darījumiem juridisko personu starpā. Līgumu, rēķinu, iesniegumu un jebkura veida citu dokumentu parakstīšanai atsevišķi vai, izmantojot lietvedības un grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta e-paraksta funkcionalitāte. E-parakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā parakstam uz dokumentiem papīra formā.
 • Trešo personu pilnvarošanai. Ar e-parakstu, identiski kā ar rokas parakstu, var pilnvarot arī trešās personas. Piemēram, notārs var izsniegt notariāli apliecinātas pilnvaras, kas parakstītas ar e-parakstu un pievienotu laika zīmogu, kuru notārs uzreiz var nosūtīt iestādei, kura pilnvaru ir pieprasījusi. Lasīt vairāk
 • Autentifikācijai un autorizācijai (ar viedkartes e-parakstu vai personas apliecību (eID)). Autentifikācijas un autorizācijas iespējas dažādos portālos iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanai, turklāt visur ar vienu un to pašu viedkartes e-paraksta vai eID kartes PIN kodu, nevis lai atcerētos un ievadītu katrā savu paroli, piemēram, Latvijas valsts portālā, kur apkopoti visi valsts un pašvaldību pakalpojumi, kā arī pieejami dažādi e-pakalpojumi; Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā; izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu grāmatvedības atskaišu, deklarāciju un citu dokumentu iesniegšanai; Ceļu satiksmes drošības direkcijas piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanai u.c.
 • Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar viņu klientiem. Uzņēmēji, veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, var veidot vienotu piekļuves rīku, vienlaikus radot iespēju klientiem dažādu uzņēmēju portālos izmantot vienotu autentifikācijas rīku un ietaupīt izmaksas uz jaunu autentifikācijas rīku iegādi. Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā un iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar e-parakstu. Vairāk lasi pamācībā „Kā uzņēmējiem vienkārši veidot attālinātu oficiālu saziņu ar saviem klientiem?”.
 • Lasi vairāk par savām e-iespējām www.e-iespejas.lv.

Portālā www.eparaksts.lv iespējams parakstīt dokumentus ar virtuālo e-parakstu un bez maksas pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus.

Elektronisko dokumentu likuma 3. panta 6. daļā ir noteikti izņēmumi, kad e-parakstu lietot nevar:

 • līgumiem, ar kuriem tiek radītas vai nodotas tiesības uz nekustamo īpašumu, izņemot nomas tiesības;
 • līgumiem, kuri saskaņā ar likumu nav spēkā, ja tie nav apliecināti likumā noteiktajā kārtībā;
 • galvojuma līgumiem, ja galvojumu piešķir, un ķīlas nodrošinājumiem, ja tos sniedz personas, kuras darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šo personu arodu, uzņēmējdarbību vai profesiju;
 • darījumiem ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomā.

[alert-success]Kādi ir ieguvumi?[/alert-success]

 • Finanses – izdrukas, sūtījumu piegādes, apstrādes, cilvēkresursu ekonomija.
 • Dabas resursi – papīrs, drukas izejmateriāli, degviela, CO2 (oglekļa dioksīda) emisija.
 • Laiks – atbildīgo amatpersonu darba laika un zināšanu lietderīgāka izmantošana, ātrāka atbildes reakcija, nekā sūtot dokumentus papīra veidā.
 • Organizatorisks – atbalstošo funkciju, kas nav uzņēmuma pamata bizness, efektīva un pārskatāma sakārtošana, automatizēšana. Viegla izmaiņu vadība.
 • Drošība – e-parakstu, salīdzinot ar roku rakstīto, praktiski neiespējami viltot, kā arī nav nepieciešamība kādu pilnvarot parakstīt dokumentus prombūtnes laikā.
 • Dokumentu uzglabāšana – vairāk nekādas mapes, skapji, arhīvi.
 • Ērtības – nekādas braukāšanas, stāvēšanas sastrēgumos vai rindās, saskarsmes ar ierēdņiem.
 • Mobilitāte – e-paraksta izmantošana no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams dators un internets.

[alert-success] Kā iegūt e-parakstu? [/alert-success]

Virtuālajam e-parakstam var pieteikties portālā www.eparaksts.lv, izmantojot kādu no autentifikācijas rīkiem (internetbankas, mobilā koda, eID karte vai viedkartes e-paraksts), aizpildot pieteikuma veidlapu un nogādājot to tuvākajā portālā norādītajā klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot pasi un izdrukātu pieteikumu (viedkartes vai eID e-paraksta lietotāji un SEB internetbankas lietotāji pieteikumu var iesniegt elektroniski). Precīzāka informācija par virtuālā e-paraksta iegūšanas iespējām ir pieejama šeit. Izmaksas.

Viedkartes e-parakstam var pieteikties portālā norādītajās Latvijas Pasta nodaļās vai, izmantojot DPD kurjerdienestu vai Mobilo operatoru. Plašāka informācija par pieteikšanos e-parakstam viedkartē un izmaksām.

Personas apliecību (eID) kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām var saņemt ikviena Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona. Lai saņemtu personas apliecību (eID),par nepieciešamiem dokumentiem, izgatavošanas laiku un izmaksām lasi šeit.

Ja pieteikumā norādīsi, ka vēlaties, lai personas apliecībā (eID) tiktu iekļauts e-paraksts, tad papildus iegūsi 120 e-parakstīšnas reizes. Lai papildinātu e-parakstus eID kartē, nepieciešams sūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi – eparaksts@eparaksts.lv.

Vairāk informācijas kur e-parakstu var iegūt:

[alert-success] Mīti par e-parakstu[/alert-success]

 • E-parakstu iegūt ir dārgi. Viena parakstīšanas reize ar virtuālo e-parakstu izmaksā 0,29 Ls, 2,90 Ls – par 20 parakstīšanas reizēm un 6,99 Ls – par neierobežotu parakstīšanas reižu skaitu uz 12 mēnešiem. Viedkartes e-paraksta pakalpojumu pakete Standarta (ar komplektā iekļautiem 240 laika zīmogiem) izmaksā 24,20 Ls. Personas apliecība (eID) ar izgatavošanas termiņu 10 darba dienas maksā 10,00 Ls, taču ņem vērā, ka šai apliecībai ir vairākas funkcijas, kā arī samaksā ir iekļauti 120 e-paraksti ar laika zīmogu.
 • E-paraksts fiziskai personai atšķiras no e-paraksta juridiskai personai. Vienalga, vai e-parakstam piesakās fiziska vai juridiska persona, tas paredzēts lietošanai konkrētai personai, un to saņem konkrēts cilvēks uz sava vārda (izņemot viedkartes e-parakstu, kad viedkartē pie paraksta informācijas var norādīt uzņēmuma nosaukumu, personas amatu utml). Tiesības parakstīt uzņēmuma dokumentus elektroniski ir uz tā paša juridiskā pamata kā tiesības parakstīt papīra dokumentus. Vienai personai var būt vairāki e-paraksti, piemēram, gadījumā, kad persona darbojas vairākos uzņēmumos un vēlas, lai katra uzņēmuma nosaukums parādītos pie attiecīgo dokumentu parakstīšanas vai arī pieder virtuālais e-paraksts kā fiziskai personai un viedkartes e-paraksts (ar uzņēmuma nosaukumu) kā juridiskai personai.
 • E-paraksts ir redzams uz elektroniski parakstītā dokumenta. Elektroniski parakstīta dokumenta saturs un izskats pēc parakstīšanas neizmainās – dokumenta saturā tas nav redzams. E-paraksts ir kā aizsargājoša čaula, apvalks jebkuram parakstītajam dokumentam. Kad dokumentu paraksta, izveidojas fails ar paplašinājumu .edoc, un tas satur gan parakstīto dokumentu, gan parakstu. Pārbaudīt dokumenta e-parakstu var šeit.
 • Valsts un pašvaldību iestādes nepieņem elektroniski parakstītus dokumentus. E-paraksta ieviešanas sākumā ir bijuši gadījumi, kad iestādes atteicās pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus aiz nezināšanas, nemācēšanas vai tehnisku iespēju trūkuma dēļ. Šobrīd šādi gadījumi ir retums, taču, ja tomēr gadās, ikviens tiek aicināts nekavējoties informēt par to LVRTC. Latvijas likumdošana nosaka, ka kopš 2004. gada 1. janvāra visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskām personām.
 • Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) (jeb uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs) redz parakstāmā dokumenta saturu. Dokumentu parakstīšana ar e-parakstu notiek uz lietotāja datora. Saturam piekļūt nav iespējams, jo drošības prasības ir tieši tādas, lai novērstu trešo pušu piekļuvi datiem. LVRTC var ietekmēt tikai loģisko soļu darbības secību, nevis saturu, ko pievienojusi kāda trešā puse. Tieši tāpat LVRTC nevar atjaunot kādu nozudušu dokumentu vai PIN kodu.
 • LVRTC (jeb uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs) uzglabā pie sevis elektroniski parakstītos un nosūtītos dokumentus. Parakstītais dokuments nevienā brīdī nenonāk LVRTC rīcībā. Parakstot dokumentu ar viedkartes e-parakstu, dokuments tīmekļa vietnē www.eparaksts.lv tiek uzglabāts 24 stundas un pēc tam tiek dzēsts.
 • Dokumentu ar e-parakstu nevar izlasīt citi. Dokumentu parakstīšana ar e-parakstu nav šifrēšana. Jebkurš, kam ir vai nav savs e-paraksts, var atvērt jebkuru elektroniski parakstītu dokumentu. Atvērt e-dokumentu var divos veidos: 1) izmantojot portāla www.eparaksts.lv funkcionalitāti „Pārbaudīt eDokumentu”, „Pārbaudīt PDF” vai, izmantojot Java sīklietotni; 2) lejupielādējot speciālu programmatūru eParakstītājs, SignAnywhereFree. Satura (dokumentu, e-pastu u.t.t.) šifrēšana būs atsevišķs pakalpojums, ko LVRTC izstrādā, testē un saviem klientiem plāno piedāvāt tuvākā gada laikā.
 • Parakstītie dokumenti kļūst nederīgi pēc e-paraksta derīguma termiņa beigām. Svarīgi, lai paraksts būtu derīgs dokumenta parakstīšanas dienā. Beidzoties izsniegtā e-paraksta derīguma termiņam, parakstītais dokuments nezaudē savu juridisko spēku. LVRTC nodrošina iespēju bez maksas pārbaudīt paraksta derīgumu jebkuram dokumentam ar portāla www.eparaksts.lv funkcionalitāti „Pārbaudīt e-dokumentu”, „Pārbaudīt PDF”, izmantojot Java sīklietotni vai, izmantojot specialu programmatūru eParakstītājs vai SignAnywhereFree.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

10 Replies to “Kas ir elektroniskais paraksts?”

 1. Stulbums!!!
  Kāda jēga no visas šitās elektronizēšanas, ja tāpat iesniegums ir jādrukā un personīgi jānes uz klientu centru????? 🙁

  1. Vienreiz aizejot uz e-paraksta klientu centru, cilvēks iegūst iespēju tālāk praktiski visus oficiālos jautājums ar valsti un pašvaldību kārtot elektroniski. Tādējādi viens gājiens aiztaupa n citus turpmākos iestāžu klātienes apmeklējumus.
   Savukārt, ja kāda iestāde nepieņem elektronisko dokumentu(pēdējā laikā gad šādi precedenti nav novēroti), tad padodiet ziņu man.

 2. Es izveidoju edokumentu (.edoc) bet kāda jēga, ja es to nosūtīšu mežniecībai bet viņa nemūžam nemācēs to atvērt vaļā. Un es arī nevaru atrast vieglu pamācību vai lapu iekš http://www.eparaksts.lv, kur to varētu izdarīt

  1. Mežniecībai, tāpat, kā jebkurai valsts vai pašvaldības iestādei elektroniskais dokuments ir jāpieņem un to nosaka likums. Ja kāda iestāde to atsakās pieņemt, tad lūdzu dodiet ziņu šeit vai Twiterī http://twitter.com/epakalpojumi

   *.edoc formāta dokumenta pārbaudei un atvēršanai var izmantot šo saiti: https://www.eparaksts.lv/lv/privatpersonam/parbaudit-e-dokumentu/
   vai arī izmantot bez maksas eParakstītāja aplikāciju, kura darbināma uz Jūsu darbstacijas un pieejama lejupielādei šeit: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/lejupielades/eparakstitajs/

   No savas puses iesaku e-pastā, ko nosūtāt iestādei, par kuru ir šaubas vai viņa jau būs pieradusi saņemt *.edoc datnes, norādīt, ka nosūtāt elektroniski parakstītu dokumentu un iekļaut e-pastā šajā komentārā minētos linkus par dokumenta atvēršanas iespējām.

  2. Mežniecībai, tāpat, kā jebkurai valsts vai pašvaldības iestādei elektroniskais dokuments ir jāpieņem un to nosaka likums. Ja kāda iestāde to atsakās pieņemt, tad lūdzu dodiet ziņu šeit vai Twiterī http://twitter.com/epakalpojumi

   *.edoc formāta dokumenta pārbaudei un atvēršanai var izmantot šo saiti: https://www.eparaksts.lv/lv/privatpersonam/parbaudit-e-dokumentu/
   vai arī izmantot bez maksas eParakstītāja aplikāciju, kura darbināma uz Jūsu darbstacijas un pieejama lejupielādei šeit: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/lejupielades/eparakstitajs/

   No savas puses iesaku e-pastā, ko nosūtāt iestādei, par kuru ir šaubas vai viņa jau būs pieradusi saņemt *.edoc datnes, norādīt, ka nosūtāt elektroniski parakstītu dokumentu un iekļaut e-pastā šajā komentārā minētos linkus par dokumenta atvēršanas iespējām.

 3. Kā atvēr edoc uz uz Windows
  1. Start->Run
  2. CMD
  3. Iekopē “assoc .edoc=CompressedFolder”
  4. Turpmāk ver edoc ar dubultklikšķi līdzīgi kā zip arhīvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.