Kur es varu elektroniski vērsties, lai aizstāvētu savas patērētāja tiesības?

Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības, iegādājoties preces vai pakalpojumus, izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

dators, internets, personas apliecība (eID) vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais drošs elektroniskais paraksts.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Ja esi konstatējis nopirktās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem (izdarot jebkuru pirkumu tiek noslēgts līgums un kā darījuma apliecinošs dokuments kalpo pirkuma čeks), tev ir tiesības pārdevējam izvirzīt pretenziju.

Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Atceries! Lai izvirzītu pretenziju pārdevējam, defekts nedrīkst būt maznozīmīgs vai radies nepareizas lietošanas rezultātā.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Ja neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no šādām prasībām:

Precēm:
• samazināt preces cenu;
• bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
• apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci;
• atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

Pakalpojumiem:
• samazināt pakalpojuma cenu;
• bez atlīdzības novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem;
• izgatavot citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla, vai sniegt līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu;
• atcelt līgumu un atmaksāt par pakalpojumu samaksāto naudas summu.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Ja neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, var izvirzīt vienu no šādām prasībām:

Precēm:
• bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
• apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

Pēc pirmā pusgada patērētājs nevar saņemt pilnu par preci samaksāto naudas summu, jo prece jau ir nolietota. Tāpēc tiek aprēķināts nolietojums un par tā vērtību tiek samazināta preces sākotnējā cena. Lai aprēķinātu nolietojumu, puses vienojas par nolietojuma vērtību vai arī pārdevējs piesaka neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertīzes, kuras mērķis ir nolietojuma aprēķināšana, izmaksas sedz pārdevējs.

Pakalpojumiem:
• bez atlīdzības novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem;
• apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

[alert-success] 4.solis [/alert-success]

Lai izvirzītu kādu no iepriekšminētajām pretenzijām, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, no kura iegādāta prece / pakalpojums, aprakstot konstatēto problēmu un pievienojot čeka / līguma kopiju, kas apliecina, ka esiet preces vai pakalpojuma īpašnieks.

[alert-success] 5.solis [/alert-success]

Pārdevējam jums jāsniedz atbilde 10 kalendāro dienu laikā. Ja uzņēmuma vadība kaut kādu apsvērumu dēļ jūsu pretenziju ignorē vai arī atsakās preces / pakalpojuma neatbilstību novērst, Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC).

[alert-success] 6.solis [/alert-success]

PTAC elektroniski ir jāiesniedz iesniegums, kur aprakstīta konkrētā problēma, un tam jāpievieno skanētus dokumentus (čeku / līgumu, iesniegumu ar izteikto pretenziju uzņēmējam, uzņēmēja atbildi u.c.). Elektroniskie dokumenti pirms nosūtīšanas ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv.

Pēc dokumentu saņemšanas PTAC vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. PTAC atbilde uz iesniegumu tiek sniegta mēneša laikā.

[alert-success] Piezīmes [/alert-success]

Atcerieties! Izmantojiet šīs savas tiesības un jums retāk būs jāpiedzīvo vilšanās tādēļ, ka nopirktā prece ir nepiemērota, bet to apmainīt vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu nav iespējams.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

0 Replies to “Kur es varu elektroniski vērsties, lai aizstāvētu savas patērētāja tiesības?”

    1. Tā kā mūsu likumdošana paredz, ka personas parakstam ir līdzvērtīgs tikai e-paraksts – iestādes pieņem tikai ar e-parakstu parakstītus dokumentus.

      Tomēr paralēli tam tiek radītas arī daudz un dažādas iespējas, kur mēs varam izmantot internetbanku autentifikāciju, piemēram, deklarējot savu dzīvesvietu (http://www.solipasolim.lv/lasit/928/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.