Kā iegūt informāciju par konkrētā vietā notikušiem noziegumiem un negadījumiem?

Drošība ir svarīga mūsu labsajūtas, prieka un miera radīšanā. Drošību mēs nereti uztveram kā pašsaprotamu un apzināti par to nedomājam, kamēr paši nesaskaramies ar kādu nepatīkamu atgadījumu.

Izmantojot Iekšlietu ministrijas piedāvātos e-pakalpojumus, Tev ir iespēja iegūt informāciju par to, kas notiek konkrētajā teritorijā, kurā uzturies vai plāno uzturēties, novērtēt situāciju, sagatavoties apdraudējuma un risku novēršanas iespējai, tādējādi izvēloties pēc iespējas drošāku vidi savai un savas ģimenes dzīves vietai, darbam, atpūtai.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]
dators, interneta pieslēgums.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Informācija par konkrētajā vietā notikušajiem noziegumiem un negadījumiem tiek uzkrāta Iekšlietu ministrijas Vienotajā notikumu reģistrā un iedzīvotāji ar šo informāciju var iepazīties elektroniski portālā www.latvija.lv.

* Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību (piemēram, masu nekārtības, laupīšana, zādzības, ar narkotikām saistīti pārkāpumi, akcīzes preču nelikumīga aprite, ceļu satiksmes negadījumi, negadījumi uz ūdens, kūlas un meža ugunsgrēki, bezvēsts pazudušās personas u.c.) un uz kuru Valsts policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Lai apskatītos informāciju par publicētajiem paziņojumiem un kopsavilkumu par pēdējā diennaktī reģistrētajiem notikumiem* izvēlies e-pakalpojumu „Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums”;

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Lai iepazītos ar reģistrēto notikumu* statistikas datiem, nodrošinot notikumu atlasi, piemēram, pēc veida, vietas un laika perioda un atlases rezultātu attēlošanu tabulveidā un uz ģeogrāfiskās kartes, izvēlies e-pakalpojumu „Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika”.

[alert-announce] Brīdinājums [/alert-announce]

E-pakalpojumos pieejamai informācijai ir informatīvs raksturs. Vienotajā notikumu reģistrā informācijas ievadē iesaistīto iestāžu (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un nākotnē Valsts robežsardzes) dienesta interesēs atsevišķu notikumu informācija var tikt atspoguļota aptuveni vai neatspoguļota vispār.

[divider]

E-pakalpojumu ietvaros saņemto informāciju iespējams izmantot, piemēram:

  • izvēloties piemērotāko un drošāko vietu mājas būvēšanai, dzīvokļa iegādei vai īrei, ņemot vērā arī infrastruktūras pieejamību un kopumā drošāku vidi bērniem;
  • lēmuma pieņemšanā par papildus drošību Tavam auto, dzīvoklim, dzīvojamai mājai: auto un / vai dzīvokļa signalizācijas nepieciešamība; auto novietošanas iespēja garāžā vai apsargājamā stāvvietā, lai novērstu zādzību iespējamību no auto; kodētās sistēmas uzstādīšana ārdurvīm pie ieejas mājas kāpņu telpā;
  • izvēloties drošāku ceļu savam braucienam;
  • izšķiroties par iespēju apdrošināt savu kustāmo un nekustāmo mantu;
  • apdrošināšanas kompānijām un apsardzes firmām sagatavot specializētus un uz mērķa grupām orientētus savu pakalpojumu piedāvājumus;
  • sadarbībai ar iedzīvotājiem pretlikumīgi atsavinātu mantu, bezvēsts pazudušu, meklēšanā esošu personu meklēšanā, notikumu aculiecinieku apzināšanā;
  • medijiem, sagatavojot preses relīzes un informatīvos materiālus par notikumiem Latvijas teritorijā;
  • valsts un pašvaldības iestādēm, piemēram, lemjot par infrastruktūras uzlabošanas iespējām – ceļu remonts, papildus apgaismojuma uzstādīšana.

[divider]

Tālruņa numuri neatliekamai Valsts policijas reakcijai ir 110 un 112.

Ja, pārskatot e-pakalpojumā iekļauto informāciju, konstatē, ka esi kāda notikuma aculiecinieks, esi aicināts informēt par to Valsts policiju, zvanot uz telefona numuru 110 un papildus nosaucot notikuma ID vai, ja konkrētā notikuma datos ir norādīta arī notikumu izskatošā iestāde vai struktūrvienība, tad sazinoties tieši ar to.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības sadaļā E-pakalpojumi, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko @epakalpojumi profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.