Kā meža īpašniekam elektroniski iesniegt pārskatus Valsts meža dienestā par mežsaimniecisko darbību?

http://www.latvianforest.lv/sites/default/files/editor/images/pin_forest.jpgMeža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par šādām iepriekšējā gada laikā meža zemē notikušajām izmaiņām:
1) par darbībām, kuru veikšanai bija nepieciešams apliecinājums (piemēram, koku ciršanai, meža reproduktīvā materiāla ieguvei, meža ceļu būvei vai rekonstrukcijai);
2) par meža bojājumiem;
3) par meža atjaunošanu;
4) par meža ieaudzēšanu;
5) par jaunaudžu kopšanu.

To nosaka 24.02.2000. likuma „Meža likums” 29. pants un 28.08.2007. MK noteikumu Nr. 590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” VI nodaļa.

[alert-success] Jāaizpilda pārskata veids [/alert-success]

Lai Jūs varētu iesniegt pārskatu, ir jāaizpilda nepieciešamais pārskata veids. Pārskatus Jūs atradīsiet Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) mājas lapāsadaļā „Meža īpašniekiem” – veidlapas.

[alert-success]Pārskatu var iesniegt[/alert-success]

Pārskatu var iesniegt tūlīt pēc saimnieciskās darbības pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākoša gada 1. februārim.

[alert-success] Ja iesniedz pārskatu elektroniski [/alert-success]

Aizpildot pārskatu, parakstam paredzētās vietas atstājiet neaizpildītas un parakstiet sagatavoto iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Pārskatu nosūtiet uz VMD e-pastu: vmd@vmd.gov.lv. Jūsu pārskats tiks pārsūtīts uz attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.

[alert-success] Pēc dokumentu saņemšanas [/alert-success]

Pēc dokumentu saņemšanas, VMD vienas darba dienas laikā uz meža īpašnieka norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu, ka dokumenti ir saņemti. Ja minētais apstiprinājums netiek saņemts, tad par dokumenta saņemšanu vēlams sazināties ar VMD.

[divider]

Ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko @epakalpojumi profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.