Kā elektroniski pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem?

Izziņas par nesodāmību un administratīvajiem sodiem vari pieprasīt savai interesei vai arī ja tas nepieciešams darba devējam (gan Latvijā, gan ārvalstīs), kur vēlies uzsākt darbu, piemēram, apsardzē, darbos, kas saistīti ar bērnu aprūpi, izglītību, veselības aprūpi u.c.Kā arī, ja esi uzņēmējs un vēlies piedalīties iepirkuma konkursos Latvijas Republikā vai ES dalībvalstī, šāda izziņa būs nepieciešama, piemēram, lai apliecinātu, ka Pretendents nav saukts pie administratīvās atbildības pēdējo trīs gadu laikā vai nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, kāda no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecība (eID), vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Portālā www.latvija.lv fiziskajām personām ir pieejams maksas* e-pakalpojums „Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību”.
Pakalpojuma ietvaros privātpersonas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:

  • aktuālās datubāzes — par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), kā arī ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads.
  • arhīva datubāzes — par dzēstu (noņemtu) sodāmību, par kriminālprocesiem, kuros persona tika attaisnota, ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Otrs fiziskajām personām pieejamais maksas* e-pakalpojums ir „Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem”.
Pakalpojuma ietvaros privātpersonas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:

  • aktuālās datubāzes — ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta).
  • arhīva datubāzes — ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, par dzēstu (noņemtu) sodāmību, par kriminālprocesiem, kuros persona tika attaisnota.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Juridiskām personām tiek piedāvāts maksas e-pakalpojums* „Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem”.
Pakalpojuma ietvaros juridiskās personas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:

  • aktuālās datubāzes — par juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, kā arī par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.
  • arhīva datubāzes — izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, kā arī ziņas par juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietās piemērotajiem sodiem, ja no soda izciešanas ir pagājis vairāk nekā gads.
[alert-success] Piezīmes[/alert-success]

*samaksa par pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un noteikumiem par valsts nodevu. Pakalpojuma apmaksa iespējama tikai portālā www.latvija.lv.

  • Ja Jums ir nepieciešams saņemt izziņu ierakstītā vēstulē un/vai tulkotu angļu vai krievu valodā, tad no Jums tiks prasīta samaksa par papildpakalpojumu.
  • E-pakalpojumā pieprasīto izziņu varēsiet saņemt klātienē vai arī pa pastu kā ierakstītu vēstuli, privātpersonām 1.un 2. soļa gadījumā arī aizzīmogotā vēstulē (ASV imigrācijas vīzu noformēšanai).
  • Par to kā šos pašus pakalpojumus ir iespējams saņemt klātienē variet lasīt šeit.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.