Kā cietušajam elektroniski pieprasīt valsts kompensāciju?

Ja Tu esi persona, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, un noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies Tev tuvas personas nāve vai Tev nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta dzimumneaizskaramība vai esi inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu, Tev ir visas tiesības pieprasīt valsts kompensāciju.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

dators, internets, personas apliecība (eID)  vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais e-paraksts.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]
Tiesības uz valsts kompensāciju ir fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo.
Tev ir visas iespējas pieprasīt valsts kompensāciju, ja Tu esi atzīts par cietušo kriminālprocesā un noziedzīgā nodarījuma rezultātā:

  • iestājusies personas nāve (šajā gadījumā cietušais kriminālprocesā var būt pārdzīvojošais laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem vai lejupejošiem radiniekiem, adoptētājs, pirmās pakāpes sānu līnijas radinieks);
  • nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • aizskarta dzimumneaizskaramība;
  • inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

[alert-success]2.solis [/alert-success]

Lai pieprasītu valsts kompensāciju cietušajiem, personai nepieciešams elektroniski aizpildīt Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) mājaslapā pieejamo veidlapu.

[alert-success]3.solis [/alert-success]

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī:

  • kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, veidlapai jāpievieno procesa virzītāja izziņa*.
  • kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, veidlapai jāpievieno spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums*. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju*.

* nepieciešamie dokumenti var būt vai nu oriģināls (sagatavoti elektroniski un parakstīti ar dokumenta izdevēja drošu elektronisko parakstu) vai ieskanēta kopija.

[alert-success] 4.solis [/alert-success]

Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kopā ar 2.solī aprakstītajiem dokumentiem jānosūta uz elektronisko pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv.

[alert-success] Piezīmes[/alert-success]
  • Valsts kompensācijas pieprasījumu JPA jāiesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.
  • Ja valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, valsts kompensācijas pieprasījumam pievieno termiņa nokavējuma attaisnojošus dokumentus.
  • Ja cietušais ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja, izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.