Kā pārliecināties par citas personas identitāti?

Veicot darījumus ar trešajām personām, ir vēlams pārliecināties par šīs personas identitāti. Vai tiešām Māra Liepiņa ir tā pati Māra, vai adrese, kuru viņa norāda līgumā, ir tā, kuru viņa ir deklarējusi utt.? Tu sevi pasargāsi no nepatīkamajiem pārsteigumiem, ja pārliecināsies un būsi drošs, ka persona, ar kuru tiek veikts darījums, ir visus datus norādījusi korekti. Deklarētā dzīvesvietas adrese ir svarīga arī darba devējam, lai zinātu, kur pārskaitīt darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kā to var izdarīt?

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, kāda no piedāvātajām internetbankām vai personas apliecība (eID), vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Bezmaksas pakalpojumsPārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi . Ieraksti personas kodu cilvēkam, kuru vēlies pārbaudīt. Nosūti pieprasījumu un noskaidro, vai persona ar norādīto personas kodu ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām nav mirusi.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Bezmaksas pakalpojums Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē. Veic pārbaudi, vai persona ar norādīto personas kodu ir deklarējusies norādītajā adresē.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Bezmaksas pakalpojumsPersonas dzīvesvietas pašvaldības kārtējā gada sākumā noskaidrošana“.
Pakalpojums nodrošina iespēju, ierakstot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, noskaidrot pašvaldību, kurā kārtējā gada sākumā bija norādītās personas dzīvesvieta, šādā dalījumā: Rīga, Liepāja, Ventspils, neviena no šīm trim pašvaldībām.

[alert-success] 4.solis [/alert-success]

Bezmaksas pakalpojumsDokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā
Norādi datus un veic pārbaudi. Piemēram, ja Tu slēdz līgumu, tad pārbaudi, vai Tava partnera uzrādītie dokumenti ir derīgi.

Pakalpojuma laikā tiek sniegtas ziņas par šādiem reģistrā iekļautajiem Latvijas Republikas dokumentiem:

  • personu apliecinošiem dokumentiem (pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, atgriešanās apliecība, identitātes karte, jūrnieka grāmatiņa);
  • tiesības apliecinošiem dokumentiem (transportlīdzekļa vadītāja apliecība);
  • minēto dokumentu veidlapām.

Reģistrā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, kuri ir reģistrēti

  • kā zuduši (zagti, nozaudēti, gājuši bojā);
  • kā nenodoti kompetentām iestādēm pēc turētāja personas datu vai statusa maiņas;
  • pēc turētāja nāves;
  • kā arī par dokumentiem, kurus kompetentas iestādes ir atzinušas par lietošanai nederīgiem (anulējušas) citu iemeslu dēļ.

[alert-announce] Šeit neatradīsi dokumentus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš. [/alert-announce]

[alert-success] 5.solis [/alert-success]

Maksas pakalpojumsIzziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”.

E-pakalpojuma ietvaros tu vari saņemt Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu.

[alert-success] 6.solis [/alert-success]

Ja Tavs darījumu partneris vēlas pats uzskatāmi apliecināt savu sniegto datu patiesumu, Tu vari piedāvāt viņam izmantot šos e-pakalpojumus un iepazīstināt Tevi ar tā rezultātiem.

Bezmaksas pakalpojums Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
Pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas uzzināt, kādas ziņas par personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā – personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, pases dati, laulātais, bērni, vecāki. Pakalpojuma rezultāts ir dokuments (*.pdf), kam ir informatīvs raksturs.

Bezmaksas pakalpojums Mani dati Kadastrā
Pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas saņemt aktuālos kadastra teksta datus par personas nekustamajiem īpašumiem. Pakalpojuma rezultāts ir dokuments (*.pdf), kam ir informatīvs raksturs.

Bezmaksas pakalpojumsManā īpašumā deklarētās personas
Pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas saņemt informāciju par personas nekustamajiem īpašumiem un iedzīvotājiem, kas tur ir reģistrējuši savu dzīvesvietu.

 [divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

0 Replies to “Kā pārliecināties par citas personas identitāti?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.