Kā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski paziņot par apgādībā esošajām personām nodokļu atlaides saņemšanai?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis skar plašu mūsu sabiedrības daļu, jo to maksā ikviens, kas oficiāli strādā algotu darbu. To, cik lielu algu saņemsiet “uz rokas”, ietekmē vairāki noteikumi, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, noteiktais ar nodokli neapliekamais minimums, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, tas, vai darba devējam esat iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, kā arī uz Jūsu vārda reģistrēto apgādājamo skaits (par apgādājamo personu ir iespējams saņemt nodokļu atlaides). Šajā pamācībā uzzināsiet, kā Valsts ieņēmumu dienestam paziņot par Jūsu apgādībā esošajām personām elektroniski.

Piezīmes
Personas, par kuru uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi, ir, piemēram, nepilngadīgi bērni, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, nestrādājošs laulātais, nestrādājoši vecāki un vecvecāki… Vairāk par to, par kuru personu uzturēšanu nodokļu maksātājam pienākas nodokļu atvieglojumi, skaties likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. pantā.

[alert-success] Personas, par kuru uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi [/alert-success]

Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paziņot par apgādībā esošajām personām vai noņemt no apgādības, var 4 veidos:

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tiks veikts attiecīgs ieraksts elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

[alert-success] Nodokļa maksātājs iegūst tiesības uz nodokļa atvieglojumiem [/alert-success]

Tiesības uz nodokļu atvieglojumu ir no brīža, kad persona ir veikusi ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

[alert-success] Nodokļu atvieglojumus iespējams saņemt arī par pagājušu periodu [/alert-success]

Piemēram, Jums kādā periodā bija apgādājamais, taču nebijāt par to informējuši VID / darba devēju.

Nodokļu atvieglojumus par pagājušu periodu iespējams saņemt triju gadu laikā no likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā maksāšanas termiņa, t.i., Gada ienākumu deklarāciju vai tās precizējumu par 2011. gadu VID var iesniegt līdz 2015. gada 16. jūnijam, attiecīgi par 2012. gadu – līdz 2016. gada 16. jūnijam un par 2013. gadu – līdz 2017. gada 16. jūnijam. Tādā gadījumā, ziņas par periodu, kurā Jums pienācās nodokļu atlaides, bet tās netika pieprasītas, ir jānorāda Gada ienākumu deklarācijā par attiecīgo gadu. Šī nodokļos pārmaksātā summa tiks atmaksāta saskaņā ar Gada ienākumu deklarāciju.

[alert-success] Lai noņemtu no uzskaites [/alert-success]

Gadījumā, ja vairs nevar piemērot atvieglojumus par apgādībā esošu personu, nodokļa maksātājam 10 dienu laikā par to jāpaziņo VID, izmatojot veidus, kuri bija minēti iepriekš, norādot apgādības beigu datumu.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdz aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko @epakalpojumi profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.