Kur elektroniski saņemt palīdzību, ja tiek ierobežotas ES tiesības kādā no ES dalībvalstu iestādēm?

Uzņēmējiem un iedzīvotājiem nereti nākas sastapties ar negaidītiem šķēršļiem Eiropas Savienības (ES) tiesību piemērošanā, kad citu ES dalībvalstu valsts iestādes uzstāda prasības, kas ir pretrunā ES noteikumiem. Visbiežāk pastāvošie ierobežojumi no citu ES dalībvalstu valsts iestādēm ir saistīti ar preču un pakalpojumu brīvas aprites ierobežojumiem, uzturēšanās atļauju neizsniegšanu, sociālo pabalstu nemaksāšanu, profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu u.tml.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Lai nekavējoties tiktu novērsti uzņēmumiem un iedzīvotājiem radušies ES tiesību ierobežojumi, Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir izveidojusi ES iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu – SOLVIT.

SOLVIT palīdz risināt iedzīvotāju un uzņēmēju problēmas, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu valsts iestādēm nepareizi piemērojot ES tiesības.

SOLVIT centri darbojas arī Norvēģijā, Īslandē un Lihtenšteinā, kurās ir spēkā vairums ES noteikumu.

[alert-success]2.solis [/alert-success]

Kad SOLVIT var palīdzēt?

  • pārrobežu strīdus jautājumu gadījumā,
  • ja strīds radies ES tiesību normu nepareizas piemērošanas dēļ,
  • un ir saistīts ar valsts iestādes pieņemto lēmumu vai rīcību.

Kad SOLVIT nevar palīdzēt?

  • lietās, kurās ir uzsākta tiesvedība,
  • strīdus jautājumos, kas radušies starp uzņēmumiem vai patērētāju,
  • strīdos, kas radušies ES institūcijās.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Elektroniski iesniegt sūdzību Latvijas SOLVIT centram var:

[alert-success]Piezīmes[/alert-success]

SOLVIT nav tiesa, SOLVIT centrs var tikai norādīt uz citas valsts iestādes pārkāpumu un pārliecināt iestādi par pareizu rīcību. Ja iestāde nevēlas sekot SOLVIT norādījumiem, nekavējoties jāgriežas tiesā.

Pirms sūdzības iesniegšanas SOLVIT centrā pārliecinieties:

  • Vai problēma radusies citas ES dalībvalsts valsts iestādes darbības dēļ?
  • Kādas ES tiesību normas ir pārkāptas?

[alert-success]Noderīgas saites[/alert-success]

Individuālas juridiskās konsultācijas:

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.