Kādas e-iespējas piedāvā bibliotēkas?

ebooks

[alert-success]1. iespēja [/alert-success]
Visās 825 Latvijas publiskajās bibliotēkās lietotāji var izmantot bezmaksas internetu un brīvpieejas datorus.
Gan bibliotēku telpās, gan ārpus tām – ēku tuvumā, ja ēkas konstrukcija to pieļauj, var izmantot bezvadu interneta (Wi-Fi) pieslēgumu (arī pirms/pēc bibliotēkas darba laika).
Bibliotekāri ir sagatavoti sniegt padomus un konsultācijas datoru un interneta lietotājiem – iesācējiem, kā arī palīdzēt ikvienam jautājumos, kas saistīti gan ar informācijas meklēšanu tīmeklī un interneta datu bāzēs, gan ar e-pakalpojumu lietošanu.

Savu tuvāko bibliotēku Tu vari atrast Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv vai, ja esi viedtālruņa lietotājs, izmantojot bezmaksas mobilo lietotni, kas ar nosaukumu „Kultūras karte” ir pieejama lietojumprogrammu veikalos vai interneta vietnē http://app.kulturaskarte.lv. Šī lietotne izstrādāta visām populārākajām platformām – Apple iOS, Microsoft Windows Phone un Google Android.

[alert-success]2. iespēja [/alert-success]
Ja esi reģistrējies kā lietotājs kādā valsts nozīmes bibliotēkā vai augstskolu, vai speciālajā bibliotēkā, tad sev vēlamās grāmatas, periodiku u.c. vari meklēt un pasūtīt attālināti:

[alert-success]3. iespēja [/alert-success]Publikācijas un informācija, ko mēs kādreiz varējām saņemt tikai bibliotēkā, šobrīd ir pieejamas bez maksas internetā Tev kā lietotājam ērtā vietā un laikā:

  • Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā Digitālo bibliotēku, kur atrodamas digitalizētu laikrakstu, attēlu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu ierakstu kolekcijas. Kopumā ir pieejamas 22 kolekcijas, no kurām 2 ir pieejamas klātienē bibliotēkās.
  • Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs apvieno visus Latvijas akreditētos muzejus vienotā informatīvajā telpā, kur vari iegūt pamatinformāciju par vairāk nekā 700 000 muzeju krājumos esošo priekšmetu.

[alert-success]4. iespēja [/alert-success]
Lai aizsargātu autortiesības tikai Publisko bibliotēku interneta tīklā klātienē ir iespējams:

  • vietnē www.filmas.lv skatīties Latvijas kultūras kanonā iekļautos kinodarbus, kā arī citas Latvijā tapušās spēlfilmas, animācijas, dokumentālās un studentu filmas, ko piedāvā Nacionālais kino centrs.
  • lasīt portālu www.letonika.lv. Tas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas), kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuvē. Portāls ļauj iepazīt kultūru, literatūru, dabu, vēsturi, ģeogrāfiju, cilvēkus, valodas. Tā sastāvdaļa ir Latvijas kultūras kanons. Video Kas ir Letonika?.
  • bez maksas izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku (www.news.lv), kas ir Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums. Tajā iekļauta arī LATLEX ”Likumi” datu bāze.
  • Lielākās publiskās bibliotēkas lietotājiem piedāvā arī bezmaksas piekļuvi starptautiskajiem resursiem. Visbiežāk bibliotēkas abonē EBSCO (www.ebsco.com), kas ir universāla pilnu tekstu publikāciju datubāze. Tā kā starptautisko resursu piedāvājums ir atšķirīgs dažādās bibliotēkās, par to jāinteresējas katram savā bibliotēkā.

[alert-success]Atceries![/alert-success]
Bibliotēkas mūsdienās vairs nav tikai grāmatu un izdevumu krātuve, bet gan vieta, kas savieno cilvēkus ar zināšanām, informāciju, ārpasauli, palīdz darba meklētājiem un atbalsta uzņēmējus, kalpo par reģionu kultūras centriem un palīdz apgūt jaunas prasmes. Bibliotēkas ir atvērtas un pieejamas jebkuram lietotājam, kas iegriežas bibliotēkā, lai rastu atbildes uz jautājumiem un īstenotu savas idejas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.