Kā uzņēmējam vislabāk piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumos?

Iepirkumu piedāvājumu sagatavošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Vai Jums ir zināma likumīga iespēja pārdot preces un pakalpojumus vairākām valsts un pašvaldību iestādēm, nepiedaloties vairākos konkursos?

[alert-success] Kas ir Elektronisko iepirkumu sistēma jeb EIS? [/alert-success]

 

EIS ir interneta EIS logoveikalam līdzīga elektroniska preču un pakalpojumu iegādes vieta (vietne) publiskām institūcijām. Katrā elektroniskajā katalogā savas preces piedāvā vairāki piegādātāji.

 

[alert-success]EIS nodrošina šādas priekšrocības piegādātājiem (komercsabiedrībām):[/alert-success]

 • piedāvājums jāsagatavo tikai vienu reizi gadā, bet pircēju skaits EIS šobrīd ir jau virs 400 organizācijām;
 • jāstrādā tikai ar vienu līgumu;
 • ja ir vēlme apstrīdēt, tad tas jādara tikai par vienu konkursu;
 • pircēju tipveida apkalpošana;
 • katrai precei konkursā tiek noteikti 7 uzvarētāji;
 • piegādātājs var izmantot ražotāja dotās sezonālās vai tml. atlaides jebkurā brīdī visā kataloga darbības laikā un piemērot atlaides pēc pirkuma apjoma;
 • piegādātājs pēc savas pieredzes var ieteikt, kādas preču specifikācijas ieviest e-katalogā;
 • var uzvarēt iepirkumā, piedāvājot kaut vienu preci;
 • var ierobežot darbības reģionu atbilstoši savām iespējām;
 • preču piegādi var nodrošināt pa dienu, bet strādāt ar sistēmu vakarā;
 • preču piegādei var piesaistīt kurjerus;
 • tiek ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, jo, centralizētajos iepirkumos apvienojot vairākus pasūtījumus, arī maza apjoma iepirkumiem tiek iegūtas pircējam izdevīgākas cenas;
 • palielinās iepirkumu procesa caurskatāmība, atklātība un informācijas pieejamība – informācija par iepirkumiem ir publiski pieejama EIS;

[alert-success]Lai kļūtu par piegādātāju EIS, komercsabiedrībām ir:[/alert-success]

 1. jāseko līdzi Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) izsludinātajām iepirkumu procedūrām (atklātiem konkursiem), kas tiek publicētas www.iub.gov.lv, www.vraa.gov.lv un www.eis.gov.lv;
 2. jāiepazīstas ar izsludinātās iepirkuma procedūras dokumentāciju,
 3. vēlams piedalīties ieinteresēto personu sanāksmē, lai uzklausītu VRAA sniegto informāciju, kā arī izteiktu savus priekšlikumus attiecībā uz konkrētu preču grupu u.tml.;
 4. jāiesniedz piedāvājums atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām,
 5. pēc iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu jānoslēdz Vispārīgā vienošanās (līgums) par preču piegādi EIS dalībniekiem.

Atšķirībā no standarta iepirkumu procedūrām, atklāto konkursu rezultātā Vispārīgā vienošanās (līgums) tiek slēgta ar 7 uzvarētājiem par katru atsevišķu preču veidu (specifikāciju). Piegādātāji EIS konkrēta kataloga darbības laikā turpina savā starpā konkurēt, redzot citu konkurentu cenas un izvērtējot iespēju pazemināt preces cenu, lai iegūtu pasūtījumu, kurš tiek piešķirts konkrētā brīdī tam piegādātājam, kurš noteicis lētāko cenu.

Vairāk informācijas vari lasīt šeit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.