Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Tas nenoīmē obligāti saņemt to vai šo bez maksas, bet apliecina, ka ir tiesības saņemt aprūpi par tādiem pašiem nosacījumiem, kā vietējiem. Tātad tas var atšķirties dažādās valstīs.

Šo karti saņemt var ļoti viegli un ātri. Tāpēc iesaku tiem, kas daudz ceļo. Karti izsniedz uz 3 gadiem bez maksas. (Ja jāatjauno nozaudēta karte, tad jāsamaksā 2, 20 LVL) Viss, kas jādara, jāaizpilda vienkārša/īsa veidlapa un jāaiznes viņiem. Ilgākais bija norādītās adreses teritorijā atrast vajadzīgo māju, pati procedūra prasīja kādas 40 sekundes man liekas. (Par elektronisku pieteikumu un pieteikumu pa pastu var meklēt info zemāk norādītajā linkā.)

Piemēram, es par šo karti uzzināju, kad, būdama stāvoklī, gribēju lidot uz citu valsti un papētot apdrošināšanas piedāvājumu, sapratu, ka nebūs labi, jo visi veikli izlēdz ar grūtniecību, sarežģījumiem un dzemdībām radušās izmaksas no kompensējamo izmaksu klāsta. Tad nu šī karte man varēja vismaz kaut ko nodrošināt, lai justos mierīgi un galu galā, lai tie sarežģījumi vai dzemdības nesāktos..

EVAK karte nepieciešama, ja persona īslaicīgi dodas uz kādu no dalībvalstīm:

  • atpūtas vai tūrisma braucienā;
  • komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
  • meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā);
  • studēt vai mācību praksē.

vairāk informācijas Nacionālajā Veselības dienestā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.