Cilvēks pēc darba zaudēšanas un bezdarbnieka statusa iegūšanas var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu vairākos veidos – uzreiz NVA filiālē, jebkurā VSAA filiālē, pa pastu vai arī elektroniski.

 Lai saņemtu pabalstu

Lai cilvēks pēc darba zaudēšanas varētu saņemt valsts sociālās garantijas un atbalstu jauna darba meklējumam, vispirms viņam jādodas uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli, jāreģistrējas un jāiegūst bezdarbnieka statuss.

 Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas cilvēks var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu:

  • uzreiz klātienē NVA filiālē;
  • jebkurā VSAA filiālē personiski ierodoties un uzrādot nepieciešamos dokumentus;
  • nosūtot iesniegumu VSAA pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
  • elektroniski – elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu (šajā gadījumā jāievēro 3.solī aprakstītas prasības);

Ja cilvēks bezdarbnieku pabalstu pieprasa elektroniski


veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 (17.punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu), jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi vsaa@vsaa.lv.

 Lēmuma pieņemšana

10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas cilvēka deklarētās dzīves vietas VSAA nodaļā cilvēks saņems vai nu lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Bezdarbnieka pabalstu var saņemt:

  • ja cilvēks ir reģistrējies NVA un ieguvis bezdarbnieka statusu;
  • ja cilvēka sociālās apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas sociālās apdrošināšanas iemaksas bija veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas;
  • māte vai cits cilvēks (tēvs, aizbildnis), kurš audzinājis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis vecāku pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu;
  • personas, kuras saņēma slimības pabalstu;
  • personas, kuras saņēma atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;
  • ja cilvēks ir bijis invalīds vai kopis bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam.

Lasi vairāk par to kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu, izmaksas ilgumu un apmēru šeit.

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!