Kā elektroniski pieprasīt bezdarbnieka pabalstu?

Cilvēks pēc darba zaudēšanas un bezdarbnieka statusa iegūšanas var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu vairākos veidos – uzreiz NVA filiālē, jebkurā VSAA filiālē, pa pastu vai arī elektroniski.

[alert-success] Lai saņemtu pabalstu [/alert-success]

Lai cilvēks pēc darba zaudēšanas varētu saņemt valsts sociālās garantijas un atbalstu jauna darba meklējumam, vispirms viņam jādodas uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli, jāreģistrējas un jāiegūst bezdarbnieka statuss.

[alert-success] Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas cilvēks var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu: [/alert-success]

  • uzreiz klātienē NVA filiālē;
  • jebkurā VSAA filiālē personiski ierodoties un uzrādot nepieciešamos dokumentus;
  • nosūtot iesniegumu VSAA pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
  • elektroniski – elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu (šajā gadījumā jāievēro 3.solī aprakstītas prasības);
[alert-success] Ja cilvēks bezdarbnieku pabalstu pieprasa elektroniski [/alert-success]
veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 (17.punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu), jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi vsaa@vsaa.lv.
[alert-success] Lēmuma pieņemšana [/alert-success]
10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas cilvēka deklarētās dzīves vietas VSAA nodaļā cilvēks saņems vai nu lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

[alert-success] Bezdarbnieka pabalstu var saņemt:[/alert-success]

  • ja cilvēks ir reģistrējies NVA un ieguvis bezdarbnieka statusu;
  • ja cilvēka sociālās apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas sociālās apdrošināšanas iemaksas bija veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas;
  • māte vai cits cilvēks (tēvs, aizbildnis), kurš audzinājis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis vecāku pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu;
  • personas, kuras saņēma slimības pabalstu;
  • personas, kuras saņēma atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;
  • ja cilvēks ir bijis invalīds vai kopis bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam.

Lasi vairāk par to kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu, izmaksas ilgumu un apmēru šeit.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.