Autisms nav šķērslis veiksmīgai iekļaušanai darba tirgū

Latvijas autisma apvienība ir sagatavojusi materiālu “Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū”, kas ir vērtīgs informācijas avots profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un potenciālajiem darba devējiem, kuri apsver iespēju pieņemt darbā cilvēkus ar autiskā spektra traucējumiem. Materiāla tapšanu ir atbalstījis Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā.

 Vadlīniju tapšanas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu nodarbinātības iespējām, kā arī sniegt informatīvu atbalstu un iedrošinājumu potenciālajiem darba devējiem. Pielāgojot darba vidi un izglītojot kolektīvu par cilvēku ar AST īpatnībām, uzņēmumi var iegūt lojālus darbiniekus, kas godprātīgi, rūpīgi un precīzi veic savus darba uzdevumus, neiesaistoties atklātos konfliktos un nevijot intrigas.

Cilvēkiem ar AST darbavietas iegūšana un saglabāšana ir svarīga ikdienas dzīves sastāvdaļa, kas palīdz atrisināt daudzas problēmas un uzturēt dzīves kvalitāti. Tomēr uzsākt darba gaitas šiem cilvēkiem nav vienkārši, jo nereti, neraugoties uz spēju tikt galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, problēmas rada iekļaušanās kolektīvā un līdzcilvēku attieksme.

Kā liecina pētījumi, pieaugušajiem ar AST pastāvīga nodarbinātība un darba pienākumi ir kā sava veida terapija, kas var palīdzēt šīs slimības izraisīto simptomu mazināšanā un uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti, kā arī dod nozīmīgu ieguldījumu savā darbības jomā, ja vien šiem cilvēkiem tiek piemeklēta viņam atbilstoša darbavieta.

Ņemot vērā, ka cilvēki ar AST ir spējīgi iekļauties darba tirgū, gan darba devējam, gan potenciālajiem darba kolēģiem ir svarīgi zināt un ievērot tās pazīmes un īpatnības, kas raksturīgas personām ar AST. Tas ļaus izvairīties no nepatīkamām un neveiklām situācijām ikdienas darba gaitās.

Darbinieka ar AST uzņemšanai kolektīvā ir jāsagatavojas savlaicīgi gan izglītojot darbiniekus par AST, gan attiecīgi iekārtojot paredzamo darbavietu.

Materiāls ir pieejams gan drukātā veidā Latvijas Autisma apvienībā, gan mājas lapā:

http://autisms.lv/index.php/lv/2016-darbatirgus

Uzziņai:

Autisms (grieķu: αὐτός, autos — ‘pats’) ir termins, kuru izmanto, lai apzīmētu dažādu izteiktības pakāpju psihiskus traucējumus. Autiska spektra traucējumi ir kompleksi neirobioloģiskās attīstības traucējumi, kas ilgst visu mūžu un ietekmē veidu, kā cilvēks sazinās un veido attiecības ar citiem cilvēkiem. Galvenie AST simptomi saistīti ar grūtībām veikt emocionāli veselīgu savstarpēji atbilstošu emocionālo un sociālo mijiedarbību. Ikdienā līdzās esošie parasti ievēro, ka cilvēkiem ar AST ir problemātiska saskarsme ar sabiedrību un viņi it kā dzīvo „savā pasaulē”. Viena no būtiskām AST pazīmēm ir grūtības radīt koptēlu no detaļām.

Par biedrību:

Latvijas Autisma apvienība ir dibināta 2006. gada 1. oktobrī. Biedrībā apvienojušies gan speciālisti, gan vecāki, kuriem ir bērni (arī jauniešu un pieaugušo vecumā) ar autiskā spektra traucējumiem. Apvienības mērķis ir cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. Plašāku informāciju par biedrību un tās īstenotajiem projektiem varat atrast biedrības mājaslapā: www.autisms.lv

 

Kontaktinformācijai:

Līga Bērziņa
Latvijas autisma apvienības vadītāja
Tālr.: (+371) 29454011

info@autisms.lv

norden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.