Atzīmēsim Vispasaules autisma atpazīstamības dienu, veicinot cieņu, pieņemšanu un iekļaušanos

Sākot ar šī gada 2. aprīli, kad tiek atzīmēta Vispasaules autisma atpazīstamības diena, organizācija Autism Europe uzsāks ilgstošu sabiedrības informēšanas kampaņu par tēmu “Cieņa, pieņemšana, iekļaušana”. Kampaņas mērķis ir veicināt cilvēku izpratni, ko nozīmē sadzīvot ar autismu, veidojot platformu akcentu pārnešanai no vienkāršas “atpazīstamības” uz autisma “pieņemšanu”. Šis ir aicinājums rīkoties arī lēmumu pieņēmējiem, uzsverot nepieciešamību veicināt iekļaujošu politiku un veicināt cilvēku ar autismu tiesību ievērošanu.

Dati liecina, ka autisms šobrīd skar vienu no katriem simts cilvēkiem Eiropā un liela daļa sabiedrības ir informēta par autismu. Tomēr ļoti maz cilvēku patiesi izprot, ko nozīmē ikdienā dzīvot ar autiskā spektra traucējumiem (AST). Šis izpratnes trūkums rada attieksmju barjeras un atbalsta trūkumu, kas savukārt kavē cilvēku ar AST iekļaušanos sabiedrībā. Piemēram, cilvēki ar autismu nereti saskaras ar lielu atrautību un dzīvo atsvešināti gan no savām vietējām kopienām, gan sabiedrības kopumā, kas savukārt pastiprina diskrimināciju, ar ko viņiem nākas saskarties daudzās dzīves jomās.

Ar Ziemeļu Ministru padomes atbalstu, Latvijas Autisma apvienība ir izstrādājusi materiālu “Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū”. Vadlīniju tapšanas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar AST un viņu nodarbinātības iespējām, kā arī sniegt informatīvu atbalstu un iedrošinājumu potenciālajiem darba devējiem.

Pieņemot darbā cilvēku ar AST, pastāv risks, ka pret šo darbinieku tiks vērsts mobings – nepamatoti slikta attieksme no vadības vai citu kolēģu puses ar mērķi izolēt, pakļaut un izraidīt. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā (ES) aptuveni 4 – 5% darbinieku savās darbavietās tiek pakļauti psiholoģiskai vardarbībai.

Mobings ir prettiesiska rīcība, taču Latvijas likumdošanā pagaidām nav noteiktas tiesību normas, kas jebkādā veidā ierobežotu mobinga kā psiholoģiskas vardarbības izpausmes darbavietās. Vienīgie reglamentējošie akti ir Latvijas Republikas (LR) Satversme, kas nosaka tiesisko vienlīdzību, personas neaizskaramību, goda un cieņas aizsardzību un tiesības uz veselību, un spēkā esošais Darba likums, kas ikvienam paredz taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus un nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu.

Iemesli, kāpēc mobings tiek veikts pret kādu konkrētu darbinieku, ir dažādi, taču lielākoties dominē četri galvenie „uzbrukuma mērķi”. Pirmkārt, tas ir darbinieks, kas savus darba pienākumus veic labāk nekā mobinga iniciators. Otrs – par mobinga upuri var kļūt darbinieks, kas ir godīgs, taisnīgs, ar augstiem morāles principiem. Trešais mērķis – individuālas personības, kas it kā „stāv” augstāk par pārējiem un kam ir pašiem savas morāles normas un ētikas kritēriji, lielākoties viņi pauž neatkarīgu viedokli, kas nesaskan ar kopējo kolektīva domu. Visbeidzot par mobinga upuriem kļūst klusi, kautrīgi un miermīlīgi cilvēki, kas ir samērā viegli ietekmējami, pakļaujami, viņi nesūdzēsies un pacietīs visu līdz pēdējam.

Ja mobings tiek vērsts pret darbinieku ar AST, viņa jau tā sarežģītajai psihei tiek uzlikta papildu emocionālā slodze, kas veicina dažādu veselības traucējumu attīstību. Mobings var novest pie vēl lielāka stresa, izraisīt depresiju, pašvērtējuma samazināšanos, pie fobiju parādīšanās, izraisīt fiziskās veselības traucējumus, visa rezultātā samazinot darbaspējas. Nelabvēlīgais sociāli psiholoģiskais klimats ietekmē arī pārējos kolēģus, un beigu beigās cieš viss uzņēmums, jo samazinās darba efektivitāte, krītas ražīgums, uzņēmums iemanto sliktu reputāciju, un neviens vairs nevēlas tur pieteikties darbā.

Par biedrību:

Latvijas Autisma apvienība ir dibināta 2006. gada 1. oktobrī. Biedrībā apvienojušies gan speciālisti, gan vecāki, kuriem ir bērni (arī jauniešu un pieaugušo vecumā) ar autiskā spektra traucējumiem. Apvienības mērķis ir cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. Plašāku informāciju par biedrību un tās īstenotajiem projektiem varat atrast biedrības mājaslapā: www.autisms.lv

Kontaktinformācijai:

Līga Bērziņa
Latvijas autisma apvienības vadītāja
Tālr.: (+371) 29454011

info@autisms.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.