Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām valsts
amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt VIDā valsts amatpersonas deklarāciju. Sākot ar 2010. to ir iespējams izdarīt tikai elektroniskā
veidā.

Tomēr, lai to varētu izdarīt, vispirms nepieciešams kļūt par EDS lietotāju! Kārtējās gada deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 1.aprīlis, tāpēc laika vairs tikpat kā nav.

Brīdinājumi

Ja Tu jau lieto Latvijas Pasta elektronisko parakstu, tad jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS, izmantojot savu LatvijasPasta viedkarti, un šī pamācība nav jāievēro. Ja elektroniskā paraksta nav, tad jālasa tālāk!

1.solis

Tas, ka viss jādara elektroniski, nenozīmē, ka nebūs jāiet uz VID. Nu vismaz vēl šogad būs! 🙂 Jāizdrukā, jāizlasa un jāaizpilda divos eksemplāros ……līgums un iesniegums. (Šim var faktiski drukāt tikai pirmo/otro lapu, ja nezini,kas tie pārējie ir, tad tev to nevajag.Tikai parakstīties neaizmirsti) Līgumā aizpilda attēlā ar sarkanu atzīmētos laukus, kā arī beigās aizpilda savus rekvizītus. Iesniegumā aizpilda attēlā ar sarkanu atzīmētos laukus un paraksta.

2.solis

Tas jāiesniedz VID strukrūrvienībā pēc savas deklarētās dzīvesvietas.

3.solis

Tagad jāgaida. VID savos bukletos saka, ka piecu darba dienu laikā EDS administrators reģistrēs Jūs kā klientu un uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi
nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Tomēr man VIDā teica, ka jāgaida divas nedēļas. Turklāt vēl, kad pienāca priekšpēdējā diena, dabūju zvanīt. Tiesa gan, tad pāris stundu laikā arī atsūtīja. Tāpēc iesaku neatlikt uz pašu pēdējo brīdi, un rīkoties jau tuvākajā laikā!

4.solis

Kad atnāk lietotājvārds un parole, tad jādodas uz VID EDS un jāievada šie dati. Sistēma uzreiz lūgs nomainīt paroli un iestatīt slepeno jautājumu, uz kuru atbildi nezina kurš katrs (vēlams).

Turpinājums sekos…par to, kā aizpildīt deklarāciju!