1.solis

Lai nomērītu interneta pieslēguma ātrumu, jāatver kāds no internetā pieejamiem mērītājiem. Piemēram, www.speedtest.net vai net.apollo.lv.

2.solis
Attiecīgajā lapā jāveic mērījums.
Attiecīgi speedtest.net janospiež uz Begin Test
un net.apollo.lv jānospiež uz Internet Brandwith Meter

tas arī viss!