Kā pieteikties bezdarbnieka pabalstam?

Neviens no mums nav 100% pasargāts no dažādiem dzīves pavērsieniem. Bet varbūt vienkārši gribas paņemt garākas brīvdienas un padomāt par dzīvi.

Tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu ir:
(likuma Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 3. un 5. pants)

  • ja iegūts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums);
  • ja ir apdrošināšana bezdarba gadījumam (likums Par valsts sociālo apdrošināšanu);
  • ja kopējais sociālās apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 1 gadu un Latvijā par šo personu pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ne mazāk kā 12 mēnešus ir veiktas vai bija jāveic
  • sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam;
  • ja apdrošināšanas iemaksas pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir veiktas mazāk kā 12 mēnešus, bet tās ir bijušas arī pēc statusa iegūšanas, tad tiesības uz pabalstu un nepieciešamās 12 mēnešu iemaksas tiek noteiktas par pēdējo 18 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.
1.solis

Jādodas uz vienu no VSAA nodaļām.

2.solis

Jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums pabalsta piešķiršanai (atrodams te);

  • uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, ja pabalsta pieprasītāja dokumentos ir dažādi uzvārdi;
  • apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti (darba grāmatiņa, arhīva izziņas, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti u.c.) .

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

3.solis

VSAA nosaka pabalsta apmēru un piešķiršanas ilgumu. Atliek vien gaidīt naudiņu.

Bezdarbnieka pabalstu piešķir saskaņā ar likuma Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 13.pantu:

  • no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis visus dokumentus, kas apliecina tiesības uz pabalstu;
  • no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis visus dokumentus, kas apliecina tiesības uz pabalstu, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, ja persona kļuvusi par bezdarbnieku pēc darba attiecību izbeigšanas pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar pārkāpumu.

Bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka, ņemot vērā apdrošināšanas stāžu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu (saskaņā ar likuma Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 7. pantu un pārejas noteikumu 8. punktu).

Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina saskaņā ar likuma Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 8.pantu, pārejas noteikumu 8. punktu un 2000. gada 25. janvāra MK noteikumiem Nr.32 Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība.

(pēc VSAA informācijas)

!! Visa tā procedūra var ieilgt, tāpēc vajadzētu reķināties, ka nauda var arī nebūt tad, kad vēlās.

0 Replies to “Kā pieteikties bezdarbnieka pabalstam?”

  1. pirms doshanos uz vssa obligati jāaiziet uz nodarbinātības valsts aģentūru ( http://www.nva.lv) un jāiegust bezdarbnieka statuss( un izziņa, ka ststuss pieškirts, kas jauzrada vssa). Pamatotojoties uz piešķirto bezdarbnieka statusu vssa lemj par naudas piešķiršanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.