kā rīkoties, ja darba devējs nemaksā?

Diemžēl, visai bieži ir sastopamas situācijas, kad, dibinot darba attiecības, rakstveida darba līgums starp darbinieku un darba devēju noslēgts netiek, bet darbienieks vieglprātīgi piekrīt strādāt uz mutiskas vienošanās pamata. Jāteic, ka šādos gadījumos tik neapdomīgas un vieglprātīgas rīcības rezultātā darbinieks vislielāko ļaunumu nodara tieši pats sev, bieži vien neapzinoties tās negatīvās sekas, kas var iestāties, strādājot bez darba līguma. Nemaz vēl nerunājot par to milzīgo ļaunumu, ko valstij un sabiedrībai kopumā nodara nodarbināšana bez darba līguma, jeb tā sauktais “melnais darbs”, katrs bez darba līguma nodarbinātais darbinieks zaudē ļoti daudzas garantijas, ko paredz likumdošana un darbinieks kļūst pilnīgi neaizsargāts gan pret darba devēja patvaļu, gan zaudē sociālo aizsardzību saslimšanas, maternitātes/paternitātes, bezdarba un arodsaslimošanas gadījumā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar likumu valsts garantē sociālo palīdzību.

1.solis

Pirmkārt, lai no visām problēmām izvairītos vajadzīgs darba līgums.
Stājoties darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, pamatdokuments, kas regulē savstarpējās attiecības starp darbinieku un darba devēju ir rakstveidā noslēgts darba līgums. Šim dokumentam darba attiecībās ir milzīga nozīme, jo tas nosaka pušu tiesības un pienākumus.
Rakstveidā noslēgts darba līgums pēc savas būtības ir juridisko garantiju nesējs, jo Darba likums nosaka tās obligātās darba līguma sastāvdaļas, kurām noteikti jābūt atspoguļotām katrā darba līgumā.
Par sekām, kas rodas, ja netiek sastādīts darba līgums var lasīt šeit. (no šī materiāla arī rakstā izmantotie citāti)

2.solis

Ja līguma nav, tad kaut ko pierādīt būs grūti. Mēģini runāt ar darba devēju.
Sīkāk par līgumiem var lasīt šeit.

3.solis

Ja līgums netiek ievērots vai darba līguma nav, bet ir kas cits, kas apliecina, ka esi strādājis, var mēģināt vērsties Valsts Darba inspekcijā, kas:

  • uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu
  • kontrolē, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus
  • veic pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus, u.c.

Valsts Darba inspekcijas mājas lapa ir – www.vdi.gov.lv67312176 – anonīmais uzticības tālrunis, 80008004 – bezmaksas konsultatīvais tālrunis

4.solis

Painteresējies pa tālruni, bet kopumā iesaku rakstīt rakstisku vēstuli šai inpekcijai, jo tad viņiem ir obligāti jāsniedz atbilde un arī pašam uz rokas būs kāds papīrs, ar kuru tālāk darboties.

 

5.solis

Viņi tad arī ieteiks tālākos soļus, vai jāvēršas tiesā, kādā citā institūcijā vai tomēr neko atgūt neizdosies.

Piezīmes
Nākamreiz no kļūdām jāmācās 🙂
Es personīgi neatbalstu atriebību, fizisku izrēķināšanos u.tml. Bet vari ierakstīt sudzibas.lv 🙂

0 Replies to “kā rīkoties, ja darba devējs nemaksā?”

  1. No savas rūgtās pieredzes vēlos vērst uzmanību visiem darba attiecībās ar darba devēju darbiniekiem rūpīgi sekot savu sociālo iemaksu ceikšanas norisē, bieži tās netiek veiktas ieskaitot lielas valsts sia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.