Kā darba devējam izveidot valsts līdzfinansētu darba vietu?

Pamācība tapusi sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pasākumu noteiktām personu grupām jeb subsidētās darba vietas īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar  darba devējiem visā Latvijā.
Pasākumu var īstenot komersanti (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātie, biedrības vai nodibinājumi.

NVA darba devējiem nodrošina ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām. Savukārt darba devējs, kas nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, no NVA vēl papildus saņem:

 • ikmēneša dotāciju algai darba vadītājam;
 • vienreizēju dotāciju nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 • dotāciju izmaksām par asistentu, surdotulku, ergoterapeitu pakalpojumiem.
Piezīmes

Darba devēji aicināti pieteikt pasākuma īstenošanu profesijās, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt.
Profesiju saraksti ar bezdarbnieku vēlmēm =>

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansētajām darba vietām?

1.solis

Izdrukā pieteikuma formu no NVA mājas lapas sadaļas “Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām” (pie saistošajiem dokumentiem): http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#8 lai piedalītos pasākumā, kurš tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, jāizmanto pieteikuma veidlapa ar norādi iekavās ESF.

2.solis

Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=27 (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību).

3.solis

Aizpildīto pieteikumu iesniedz filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu). Visu NVA filiāļu kontaktinformācija: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=27

4.solis

NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu izskatīšanai.

5.solis

NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Komisijas nolikums un darba devēju pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami šeit: Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles kārtība

6.solis

NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par valsts līdzfinansētās darba vietas izveidi. Links uz saistošajiem dokumentiem: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#7

Piezīmes

Plašāku informāciju par valsts līdzfinansēto darba vietu izveidi darba devēji var atrast NVA mājas lapas sadaļā “Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām”: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#8 , kā arī 28 NVA filiālēs visā Latvijā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=27.

26 Replies to “Kā darba devējam izveidot valsts līdzfinansētu darba vietu?”

 1. Kur ir pieejami kritēriji, pēc kuriem atbalsta vai neatbalsta konkrētu pieteikumu. Tas pats attiecas uz programmu: Jauniešu darba prakse.

 2. Kāpēc ir izveidojusies situācija, ka darba devējam atsaka darba vietu, kaut gan ir bezdarbnieki, kuri pretendē uz piedāvāto amatu. Atteikuma pamatojums- filiālei piešķirto rezultatīvo rādītāju apjoms ir nepietiekams lai nodrošinātu pretendenta pieteikumu. NVA darbinieks paskaidro, ka izvēles kritēriji esot subjektīvi un darba vietu skaits esot ierobežots. Tanī pašā laikā nākošajā dienā NVA mājas lapā ir aicinājums atkal darba devējiem pieteikties uz darba vietām???? Kāpēc tad neapmierina jau iesniegtos pieteikumus. Jāpiebilst, ka vairākkārtīgi pārliecinājāmies par pieteikuma atbilstību prasībām.

  1. Ja rezultatīvie rādītāji uz to brīdi konkrētajā filiālē bija izpildīti, Jums vajadzēja saņemt norādi, ka papildus rezultatīvo rādītāju piešķiršanas gadījumā, Jums tiks dota iespēja dalībai pasākumā.

   Vēl varētu būt situācija, ka viss finansējums bija izsmelts ESF projekta ietvaros, bet tagad ir izsludināts jauns konkurss no valsts budžeta. Tas ir tas pats aktīvās nodarbinātības pasākums, tomēr tam jāpiesakās atseviški. Papildus informāciju Jūs varat precizēt savā NVA filiālē. Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, atstājiet savu e-pastu, lai Projekta vadītāja var sazināties ar Jums.

 3. Vai NVO(biedrība) arī drīkst pieteikties uz subsidētas darba vietas izveidi??? Ja, – jā, vai nosacījumi ir līdzīgi???datoroperators, projektavadītāja asistents?? vai grāmatvedis???

  1. Jā, arī biedrība drīkst pieteikties valsts līdzfinansētas darba vietas izveidei. Nosacījumi tādi paši kā citiem darba devējiem.

 4. Lūdzu paskaidrot, kāpēc pārtraukta šī projekta īstenošana pašvaldībās. Vai paredzams, ka nākotnē sadarbība ar pašvaldībām kā darba devējiem šīm noteiktajām personu grupām tiks atjaunota? Kocēnu novada dome.

  1. Šādas prasības nosaka 2008.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.166. Par plānotajām izmaiņām MK noteikumos aicinām interesēties Labklājības ministrijā.

 5. Vai varētu saņemt skaidrojumu par to, kādēļ Jelgavas, Jūrmalas, Ventspils, Bauskas, Kuldīgas, Ludzas, Ogres, Saldus, Siguldas un Tukuma filiālēs nevar iesniegt pieteikumus bezdarbniekiem ar invaliditāti? Šajos novados taču arī ir cilvēki invalīdi un šī būtu reāla iespēja cilvēkiem ratiņkrēslos iegūt darbu.

  1. Darba vietu skaits plānotajā apjomā šo NVA filiāļu teritorijās 2010.gadā jau ir izveidots. Iespēja pieteikt darba vietas bija visās NVA filiālēs visu gadu.

 6. Bauskas NVA tāda iespēja bija, Jums ir nepatiesa informācija, pats pieteicu invalīdu-bezdarbnieku un nebija nekādu problēmu.

 7. Vai tā ir taisnība, ja subsidētajai darba vietai kandidē bezdarbnieks – invalīds, lai līgums ar darba devēju stātos spēkā, obligāti jābūt ergoterapeita slēdzienam?

 8. Labdien.

  Esmu pašnodarbināta persona, bet vēlos vēl papildus nodarbināt sev palīgus (2 cilvēkus), vai es varu viņus pieteikt uz šo projektu?

  Paldies.

 9. Vai var SIA pieteikt darba vietu, un izvēlēties konkrētu bezdarbnieku, kas veiks šo darbu?

  1. Jā, arī SIA var pieteikties valsts līdzfinansētajām darba vietām, izņemot izglītības un ārstniecības iestādes. Darba devējam ir jāpiedalās atlasē, lai izvēlētos bezdarbnieku, kas vislabāk atbilst viņa darba specifikai.

 10. Labdien.
  Ja man ir subsidētā darba vieta, es pats esmu invalīds un strādāju invalīdu biedrībā, vai no manas algas ir jāmaksā darba ņēmēja(9%) sociālais nodoklis un ienākuma nodoklis (26%)
  Veiksmīgu dienu

 11. Labvakar, sakiet lūdzu, vai SIA var veidot jauniešu darba prakses vietas veltītas tikai noteiktiem profesiju veidiem(datoroperators,projektavadītāja asistents,vai grāmatvedis)?

 12. Labvakar, Gribētu uzzināt, vai par jaunieša darba prakses vadītāju var kļūt cilvēks, kuram ir vairāku gadu pieredze praksei nepieciešamā jomā, bet izglītība iegūta citā jomā.

 13. Labdien, vai iespējams nodarbināt darbinieku uz pusslodzi t.i. par pusi minimālās algas ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.