Ja Tu veic dažādus maksājumus par izglītību, medicīnu vai citus attaisnotos maksājumus, Tev ir iespēja brīvprātīgi iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju, saņemt daļu no samaksātās naudas summas atpakaļ. Naudu var atgūt par attaisnotajiem izdevumiem, ko esi veicis un par ko gada ienākumu deklarācijai ir pievienoti attiecīgi attaisnojuma dokumenti (piemēram, maksājuma dokumenti: kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, konta izraksts), kuri apliecina attaisnoto izdevumu samaksu un kuros ir norādīts Tavs vai Tava ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods un samaksāto izdevumu veids.

 Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem

ir jāizmanto Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma (VID EDS), kur aizpildot deklarāciju, VID rīcībā pieejamie dati tiks automātiski ielasīti, atvieglojot deklarācijas aizpildīšanu un samazinot iespēju kļūdīties, tādā veidā nodrošinot ātrāku nodokļa atmaksu vai arī pastāv iespēja vērsties klātienē kādā no VID nodaļām. Vairāk par gada ienākumu deklarāciju lasi šeit.

Attaisnotie izdevumi ir:

  • izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
  • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
  • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
  • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.

Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana

VID EDS sākumlapā no sadaļas „Sagatavot jaunu dokumentu” vai kreisajā pusē ir jānospiež Dokumenti, kur jāizvēlas vai deklarāciju iesniegsi no Veidlapas vai Faila (šajā gadījumā vari augšupielādēt XML vai DUF formātā, saskaņā ar VID aprakstu).

Ja deklarāciju iesniegsi no Veidlapas, tad jāizvēlas „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” un „Gada ienākuma deklarācija”. Tālāk būs jāizvēlas taksācijas periods un jāizpilda forma, kas ar dažādu jautājumu palīdzību sagatavos veidlapas, kuras būs nepieciešams aizpildīt.Deklarācijai jāpievieno klāt arī attiecīgos attaisnotos izdevumus apliecinošus dokumentus un čekus (ieskanētus vai nofotografētus).

Tā kā atmaksu var saņemt uz kontu, tad obligāti ir jānorāda savs bankas konts.

 Deklarācija nav jāaizpilda vienā piegājienā

Deklarācijas aizpildīšanas procesa laikā ieteicams izmantot „Saglabāt bez pārbaudes”, piemēram, kad deklarācija pilnībā vēl nav aizpildīta un turpināsi to aizpildīt vēlāk.

Kad deklarācija pilnībā aizpildīta nepieciešams veikt darbību „Pārbaudīt un saglabāt”, lai redzētu vai visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti un nav pieļauta kāda kļūda.

Kolonnā „Statuss” var aplūkot deklarācijas statusu, parasti, ja deklarācijā nav kļūdu, parādās teksts „Gatavs iesniegšanai”.

 Veiksmīga deklarācijas iesniegšana

Kad deklarācija veiksmīgi aizpildīta, tad kolonnā „Darbības” jānorāda, ka vēlies to iesniegt. Jāaizpilda iesniegšanas forma, kurā jānorāda deklarācijas veids – pirmreizējs dokuments vai precizēts, un vēlreiz jānospiež poga iesniegt. Iesniegtas deklarācijas, kad tā tiks iekļauta VID datu bāzē, statuss nomainīsies uz Pieņemts.

 Attaisnoto izdevumu saņemšana

Deklarāciju izskatīs VID inspektori un, ja tajā netiek konstatētas nepilnības, VID attaisnotos izdevumus pārskaitīs uz norādīto kontu 3 mēnešu laikā.

Gadījumā, ja VID konstatē kādas nepilnības, tad Tev tiks nosūtīta informācija, ka Gada ienākuma deklarācija jāprecizē. Tad būs nepieciešams veikt deklarācijas precizējumus un pie iesniegšanas jānorāda, ka tā ir deklarācijas precizētā versija.

 

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!