nekustamais īpašums Archive

Dzīvesvieta, īpašums

Kā noskaidrot nekustamā īpašuma nodokļa info?

Pašvaldības reizi gadā izsūta paziņojumus ar maksājumiem par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Man lapiņas nereti nozūd
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski pārbaudīt citas personas deklarētās dzīvesvietas adresi?

Gadās situācijas, kad saņemot kādu preci vai pakalpojumu, piemēram, kādas atlaides noteiktā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, vai slēdzot līgumus, iestāde vai uzņēmums mēdz pieprasīt iedzīvotājam izziņu par deklarētās dzīvesvietas adresi. Tomēr valstī ir izveidots risinājums
Dzīvesvieta, īpašums

Kas dzīvo manā mājiņā jeb kā elektroniski uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Reizēm ir situācijas, kad ir nepieciešams zināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā. Piemēram, tajās reizēs, kad pastkastītē atrodam citai personai adresētu vēstuli vai arī, pērkot īpašumu, lai slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju, nebūtu
Dzīvesvieta, īpašums

Kur elektroniski iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu?

Arvien aktuālāka ir tēma par nekustamajiem īpašumiem un to kadastrālajām vērtībām. Šajā pamācībā parādīšu trīs veidus kā uzzināt informāciju par savu nekustamo īpašumu. Atkarībā no portāla specifikas tev būs nepieciešams autentificēties ar: iestādes portālā reģistrēto