dzīvesvieta Archive

Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski pārbaudīt citas personas deklarētās dzīvesvietas adresi?

Gadās situācijas, kad saņemot kādu preci vai pakalpojumu, piemēram, kādas atlaides noteiktā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, vai slēdzot līgumus, iestāde vai uzņēmums mēdz pieprasīt iedzīvotājam izziņu par deklarētās dzīvesvietas adresi. Tomēr valstī ir izveidots risinājums
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?

Plānojot uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, ņem vērā, ka Latvijas likumdošana nosaka, ka katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.
Dzīvesvieta, īpašums

Kas dzīvo manā mājiņā jeb kā elektroniski uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Reizēm ir situācijas, kad ir nepieciešams zināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā. Piemēram, tajās reizēs, kad pastkastītē atrodam citai personai adresētu vēstuli vai arī, pērkot īpašumu, lai slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju, nebūtu
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski uzzināt, kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese?

Nereti nākas saskarties ar situāciju, kad mums ir nepieciešams zināt deklarēto dzīvesvietas adresi, piemēram, aizpildot kādas iestādes veidlapas vai saņemot labumus, kas pieejami tikai noteiktajā pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem u.tml.  Turklāt arī administratīvi teritoriālās reformas