Informācija ņemta no šejienes , ko veidojis twitter lietotājs @NostArPrieksh,  kas neatlaidīgi labo vīterotāju pieļautās kļūdas. Pareizi arī ir- ja jau jāietilpinās 140 zīmēs, tad kamdēļ gan lietot vēl liekus vārdus?

„Priekš” ir krievu valodas prievārda „для”  tiešs tulkojums, kas latviešu valodā ir lieks.
Diemžēl šis vārds tiek nepareizi lietots, lai veidotu no krievu valodas aizgutas izteiksmes formas dativā, kaut gan
latviešu valodā locījumi tiek veidoti ar vārdu galotnēm, ne prievārdiem. (Tikai instrumentālim ir prievaāds „ar”.)

Tātad, lai atbrīvotos no šī vārda lietošanas, jāievēro sekojošais:

1. Konstrukcijas ar „priekš” veidojas galvenokārt ar ģenitīvu, retāk ar datīvu. Pareizi ir atmest „priekš” un lietot tikai

vardu datīvā:
[„Priekš” + ģenitīvs -> datīvs]
priekš manis -> man
priekš darba -> darbam
priekš citiem -> citiem*
Piemērs: Man priekš darba vēl jāsagatavo kaudze dokumentu! Man darbam vel jasagatavo kaudze dokumentu!

Ievērojiet, ka „priekš” ir pilnīgi lieks, taču, neskatoties uz to, tiek plaši lietots. 

2. Konstrukcijas ar „priekš”, kas ir tieši izteiciena „(не) для меня” tulkojumi:

Piemērs: Ja izpletnis neatveras ar pirmo reizi, izpletņlēkšana nav priekš jums.
Ja izpletnis neatveras ar pirmo reizi, izpletņlēkšana nav domāta jums.
Vārdu „domaās” var arī nelietot, bet rakstos tā klātbūtne uzlabo saprotamību.

3. Konstrukcijas ar „priekš”, kas atdarina krievu valodā bieži lietotu izteicienu formas (pirmais gadījums):

Piemērs: Manam blogam jau 5000 apmeklējumu, diezgan iespaidīgi priekš manis!
Mans necilais blogs apmeklēts jau 5000 reižu, diezgan iespaidīgi!
Orģināla „iespaidīgi priekš manis” ir divējāda nozime – „ieguvums/sasniegums tieši man” un „ieguvums/sasniegums
ņemot vēra, ka sasniedzējs esmu necilais es”. Lai komunicētu abas šīs domas latviski, der mainīt visu teikuma uzbūvi un ievietot pieticīgu īpašības vārdu teikuma sākumā.

4. Konstrukcijas ar „priekš”, kas atdarina krievu valoda bieži lietotu izteicienu formas (otrais gadījums):

„для первово раза – хорошо”

Mēģinājums izteikt kaut kā pieņemamo kvalitāti, īpaši norādot, ka šis kaut kas tiek darīts pirmo reizi, to dara
nekompetenti cilvēki utt.
Piemērs: Priekš pirmās reizes labi!  Priekš Latvijas hokeja – neslikti!
Laba pirmā reize!  Latvieši neslikti spēle hokeju!
Piedāvāju atbrīvoties no šādiem izteicieniem pilnībā un aizstāt tos ar „saki, kas ir un kā ir” pieeju, latviešu valodai konstrukcijas, kas kalpo tikai nicīgiem noradījumiem, nav vajadzīgas 🙂

Piezīmes

Te gan jāmin, ka, gluži kā visiem labiem noteikumiem, arī „priekš” nepareizībai ir izņēmums.
Konstrukcijas ar „priekš” ir pareizas, ja tajās šis vārds lietots kā vārda „pirms” sinonīms. Tiesa, tās ir arhaiskas.