Kāzu sezona nav aiz kalniem, laulību pieteikums derīgs no 1 – 6 mēnešiem, pēc iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā.

1.solis

Ja abi stājās laulībā pirmoreiz.

Abiem kopā jādodas uz jebkuru no Latvijas dzimtsarakstu nodaļām (nav atkarīgs no deklarētās dzīvesvietas)

Jāņem abu pases un liecinieku (vedēju) pases datus.
Piezīmes

Valsts noteiktā nodeva par laulības reģistrāciju ir 5 LVL, taču katra dzimtsarakstu nodaļa iekasē vēl papildus naudu par pašu laulības ceremoniju. Līdz ar to gala summa par laulības reģistrāciju var svārstīties no 20.00 – 50.00 latiem.(vai pat vairāk)

Laiks no laulību iesniegšanas līdz laulības reģistrācijai (tā saucamais izsludināšanas laiks ir mēnesis un viena diena), kas nozīmē, ka ierodoties dzimtsarakstu nodaļā un iesniedzot laulību pieteikumu ātrākais jūsu laulība var tik reģistrēta pēc mēneša un vienas dienas.

2.solis

Ja stājas laulībā atkārtoti
Visi iepriekš minētie dokumenti un dokuments, kas norāda uz iepriekšējās laulības izbeigšanu (tiesas spriedums vai laulības šķiršanas apliecība vai miršanas apliecība, ja laulībā vēlas stāties atraitnis)

3.solis

Ja viens no laulības pieteikuma iesniedzējiem ir ārvalstnieks

personu apliecinošam dokumentam jābūt notariāli tulkotam valsts valodā.

Jāiesniedz arī izziņa par ģimenes stāvokli, kurā norādīts, ka cilvēks nesastāv laulībā un viņam nav šķērslis stāties laulībā ārvalstīs.

Izziņai jābūt ar apostille, ja valsts ir Hāga konvencijas valsts. Ja valsts nav Hāgas konvencijas valsts, izziņai jābūt legalizētai.