Dažreiz gadās, ka iekoējot datus excel nesaprot iekopētos vai rakstītos decimālos ciparus. Tas mēdz būt, jo excel kā decimālo simblu uztver . (punkts),
bet tu ieraksti ar , (komatu) piem.,  7,6 excel šo nesaprot kā decimālu skaitli.

Tad ir divas izzejas:

  • parmainīt visus punktus par komatiem vai otrādi. (šis neder, ja ir daudz dati)
  • lasīt tālāk pamācību

Spiežam jocīgo windows logo loga kreisajā augšējā stūri un tad “Excel Options” 1.attēls

Tad jaunājā logā izvēlāmies “Advanced”, atķeksējam “Use system seperators” un pie “Decimal seperator” ierakstam nepieciešao simbolu