Ikviena persona savu komersantu (uzņēmumu) var reģistrēt elektroniski portālā www.latvija.lv. Elektroniski var iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna uzņēmuma reģistrāciju, kā arī pieteikt izmaiņas, maksātnespēju, likvidāciju u.c.

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” ikviena persona var elektroniski iesniegt pieteikumu* Uzņēmumu reģistrā par jauna subjekta vai juridiskā fakta (līguma) reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas, reorganizāciju, maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.

E-pakalpojums attiecas uz zemāk uzskaitītajiem subjektiem un juridiskajiem faktiem (līgumiem):

  • Komersanti, uzņēmumi – Individuālais komersants, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,   Pilnsabiedrība, Komandītsabiedrība, Akciju sabiedrība, Kooperatīvā sabiedrība,  Individuālais uzņēmums, Zemnieka saimniecība, Zvejnieka saimniecība, to filiāles;
  • Organizācijas – Biedrība, Nodibinājums, Politiskā partija un politisko partiju apvienība, Masu informācijas līdzeklis, Arodbiedrība, Šķīrējtiesa, Reliģiskā organizācija un reliģiskās organizācijas iestāde;
  • Līgumi – Laulāto mantisko attiecību līgums, Publiskās un privātās partnerības līgums,   Koncerna līgums.

Prezentācijas materiāls par e-pakalpojuma lietošanu soli pa solim pieejams šeit.

* Pieteikumu var iesniegt elektroniski arī nosūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi info@ur.gov.lv.

 Brīdinājums

Izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pieteikumu nav iespējams parakstīt ar virtuālo e-parakstu vai ārvalsts sertificēta pakalpojuma sniedzēja izdotu e-parakstu, tikai ar Latvijā izsniegtu drošo elektronisko parakstu (personas apliecību (eID) vai LVRTC izsniegtu drošo e-paraksta viedkarti).

Šis brīdinājums neattiecas uz pieteikumu, kas tiek nosūtīts uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi.

 PVN reģistrs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs


Personai vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā ir tiesības iesniegt iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un pieteikumā norādīt, ka vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu  – tos izskata Valsts ieņēmumu dienests.

 Nepieciešamie maksājumi


E-pakalpojuma gaitā būs nepieciešams veikt maksājumu par Valsts nodevu un maksu par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Valsts nodevas un maksas par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” apmērs atkarīgs no veicamās reģistrācijas darbības un subjekta/juridiskā fakta veida atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Piezīme 

AS „SEB banka” piedāvā jaundibinātajiem uzņēmumiem iespēju attālināti atvērt pagaidu norēķinu kontu, veikt pamatkapitāla iemaksu un saņemt no bankas ar e-parakstu apstiprinātu izziņu par pamatkapitāla iemaksu kontā, ko uzreiz var iesniegt kopā ar dibināšanas dokumentiem. Lai atvērtu pagaidu norēķinu kontu, uzņēmējam jāparaksta konta atvēršanas pieteikums ar drošu elektronisko parakstu un elektroniski jāiesniedz nosūtot uz bankas e-pasta adresi. Vairāk informācijas lasi AS „SEB banka” tīmekļa vietnē šeit.

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!