Ja Tev ir nepieciešams risināt juridiska rakstura strīdus un esi ieguvis maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu, kā arī, ja Tu atrodies pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā vai stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ esi pēkšņi nonācis tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas Tev liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību Tev ir iespējas bezmaksas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Vajadzīgs

dators, internets, personas apliecība (eID) vai LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais drošs elektroniskais paraksts.

 1.solis

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību nepieciešams elektroniski aizpildīt Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā pieejamo veidlapu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam.

Veidlapai nepieciešams pievienot ieskenētus dokumentus, kas apliecina:

  • Jūsu tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (piemēram, izziņu no pašvaldības sociālā dienesta par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa piešķiršanu) un
  • iesniegumā minētos apstākļus (piemēram, par īres maksas paaugstināšanu – īres līgums un brīdinājums par īres maksas paaugstināšanu).

2.solis

Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv.

3.solis

Iesniegumu par juridisko palīdzību Juridiskās palīdzības administrācija izskata un lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem 21 dienas laikā, bet lietās, kas skar bērnu tiesības 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību (atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 23.pantā noteiktajai kārtībai).

Piezīmes

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 17.punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!