http://www.latvianforest.lv/sites/default/files/editor/images/pin_forest.jpgMeža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par šādām iepriekšējā gada laikā meža zemē notikušajām izmaiņām:
1) par darbībām, kuru veikšanai bija nepieciešams apliecinājums (piemēram, koku ciršanai, meža reproduktīvā materiāla ieguvei, meža ceļu būvei vai rekonstrukcijai);
2) par meža bojājumiem;
3) par meža atjaunošanu;
4) par meža ieaudzēšanu;
5) par jaunaudžu kopšanu.

To nosaka 24.02.2000. likuma „Meža likums” 29. pants un 28.08.2007. MK noteikumu Nr. 590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” VI nodaļa.

 Jāaizpilda pārskata veids

Lai Jūs varētu iesniegt pārskatu, ir jāaizpilda nepieciešamais pārskata veids. Pārskatus Jūs atradīsiet Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) mājas lapāsadaļā „Meža īpašniekiem” – veidlapas.

Pārskatu var iesniegt

Pārskatu var iesniegt tūlīt pēc saimnieciskās darbības pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākoša gada 1. februārim.

 Ja iesniedz pārskatu elektroniski

Aizpildot pārskatu, parakstam paredzētās vietas atstājiet neaizpildītas un parakstiet sagatavoto iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Pārskatu nosūtiet uz VMD e-pastu: vmd@vmd.gov.lv. Jūsu pārskats tiks pārsūtīts uz attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.

 Pēc dokumentu saņemšanas

Pēc dokumentu saņemšanas, VMD vienas darba dienas laikā uz meža īpašnieka norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu, ka dokumenti ir saņemti. Ja minētais apstiprinājums netiek saņemts, tad par dokumenta saņemšanu vēlams sazināties ar VMD.

Ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko @epakalpojumi profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!