Dzīvesvieta, īpašums Archive

Dzīvesvieta, īpašums

Kā noskaidrot nekustamā īpašuma nodokļa info?

Pašvaldības reizi gadā izsūta paziņojumus ar maksājumiem par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Man lapiņas nereti nozūd
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi?

Latvijas dzīvesvietas deklarēšanas sistēma ļauj ikvienam vienkāršoti deklarēt savu faktisko dzīvesvietu, taču gadās, ka šo vienkāršoto procedūru kāds savā labā izmanto negodprātīgi. Šajā pamācībā aprakstīts, kā elektroniski iespējams izdeklarēt kādu personu, kas bez tiesiskā
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski saņemt būvatļauju?

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība (būvdarbi, kas veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam vai vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas apliecinājuma kartei) nav pieļaujama. Šajā informatīvajā materiālā soli pa solim izskaidrota kārtība, kādā
Dzīvesvieta, īpašums

Kā iegūt informāciju par konkrētā vietā notikušiem noziegumiem un negadījumiem?

Drošība ir svarīga mūsu labsajūtas, prieka un miera radīšanā. Drošību mēs nereti uztveram kā pašsaprotamu un apzināti par to nedomājam, kamēr paši nesaskaramies ar kādu nepatīkamu atgadījumu. Izmantojot Iekšlietu ministrijas piedāvātos e-pakalpojumus, Tev ir
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski pārbaudīt citas personas deklarētās dzīvesvietas adresi?

Gadās situācijas, kad saņemot kādu preci vai pakalpojumu, piemēram, kādas atlaides noteiktā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, vai slēdzot līgumus, iestāde vai uzņēmums mēdz pieprasīt iedzīvotājam izziņu par deklarētās dzīvesvietas adresi. Tomēr valstī ir izveidots risinājums
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?

Plānojot uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, ņem vērā, ka Latvijas likumdošana nosaka, ka katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.
Dzīvesvieta, īpašums

Kur elektroniski paziņot, ka dodos ārpus Latvijas?

Ikviens cilvēks savā dzīvē ir braucis kādā ceļojumā ārpus Latvijas – tuvākā vai tālākā, garākā vai īsāka. Tomēr pasaulē gadās dažādas stihijas, kas mēdz apgrūtināt atgriešanos mājās, piemēram, plūdi, ugunsgrēki u.tml. Bet vai tu
Dzīvesvieta, īpašums

Kas dzīvo manā mājiņā jeb kā elektroniski uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Reizēm ir situācijas, kad ir nepieciešams zināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā. Piemēram, tajās reizēs, kad pastkastītē atrodam citai personai adresētu vēstuli vai arī, pērkot īpašumu, lai slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju, nebūtu
Dzīvesvieta, īpašums

Kā elektroniski uzzināt, kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese?

Nereti nākas saskarties ar situāciju, kad mums ir nepieciešams zināt deklarēto dzīvesvietas adresi, piemēram, aizpildot kādas iestādes veidlapas vai saņemot labumus, kas pieejami tikai noteiktajā pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem u.tml.  Turklāt arī administratīvi teritoriālās reformas
Dzīvesvieta, īpašums

Kur elektroniski iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu?

Arvien aktuālāka ir tēma par nekustamajiem īpašumiem un to kadastrālajām vērtībām. Šajā pamācībā parādīšu trīs veidus kā uzzināt informāciju par savu nekustamo īpašumu. Atkarībā no portāla specifikas tev būs nepieciešams autentificēties ar: iestādes portālā reģistrēto